Regler og betingelser

Nedenfor finder du forretningsbetingelser, regler, vilkår m.m.

Almindelige forretningsbetingelser:
- Privatkunder
- Erhvervskunder 
Basiskonto, oplysning om
Betalingskonti, vilkår:
- privatkunder (se primært afsnit 14)
- erhvervskunder (se primært afsnit 14)
Betalingsservice
- generelle regler for debitorer
- generelle regler for kreditorer
Brug af denne hjemmeside, betingelser og vilkår
Cookies, politik for brug af cookies på denne hjemmeside
CRS egenerklæringer:
- Privat
- Erhverv til danske selskaber
- Erhverv til udenlandske selskaber
Dankort brugerregler - til og med 30.09.2020
Dankort brugerregler - fra 01.10.2020
Dine rettigheder, når du foretager betalinger i Europa
Elektronisk indbetalingskort, debitorregler
Flytning af anfordringskonti og tilknyttede betalinger til en ny bank, sparekasse eller andelskasse, vejledning
Formuepleje:
- Fri Formuepleje, vilkår
- Fri Formuepleje VSO, vilkår
- Fri Formuepleje Gavekonto, vilkår
- Fri Formuepleje Kreditorbeskyttede midler, vilkår
- Pensionsformuepleje, vilkår
- ÅOP
Fortrydelsesret, oplysning om
Garantiformuens dækning af indskydere og investorer (Indskydergaranti)
Gebyroplysningsdokumenter:
- Basiskonto betalinger
- Basiskonto indlån
- Transaktionskonto
- Ungdomsprodukter
- Ordliste
Generelle oplysninger om boligkreditaftaler:
Oplysning om banken som boligkreditformidler
- C: Boliglån
- C1: Boliglån 80-95%
- C2: Prioritetslån 0-60%
- C3: Prioritetslån 0-80%
- C4: Prioritetslån fritidshus 0-60%
- C5: Andelsboliglån 0-60%
- C6: Andelsboliglån 60-80%
- C7: Boligkøbslån
- Oplysninger om Totalkredit-lån
Interessekonflikthåndtering, politik for
Klagevejledning
LeverandørService: 
generelle regler for debitorer
generelle regler for kreditorer
Mastercard:
- Kortbestemmelser
- Forsikringsbetingelser, Guld privat
- Forsikringsbetingelser, Platinum privat
- Forsikringsbetingelser, Guld Business
- Forsikringsbetingelser, Platinum Business
NemID til Netbank og offentlig digital signatur, regler
Netbank:
- Netbank Privat og Mobilbank Privat regler
- Netbank Erhverv, regler
Oplysninger jf. Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører, §14
- PFA og Letpension
- Privatsikring
Oplysninger til kunder i betalingsvanskeligheder
Overførsler til og fra udlandet, betingelser
Pantsætning, vilkår
Persondata, information om behandling af
Puljer:
- Regler og retningslinjer for bankens puljer
Risikoklassificering af lån
Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank
Visa/Dankort, brugerregler - til og med 30.09.2020
Visa/Dankort, brugerregler - fra 01.10.2020
Værdipapirer
- Regler for handel med værdipapirer
Generel beskrivelse - Investering i værdipapirer
-
 Depotregler - Regler for opbevaring i depot
Risikomærkning - Kend risikoen og kompleksiteten på farven
- Ordreudførelsespolitik
- Best Execution rapport
- PRIIPs centralinformation - Informationsdokumenter om finansielle instrumenter