Basiskonto

På baggrund af et EU direktiv har Folketinget vedtaget Lov om Betalingskonto, der skal sikre forbrugere med lovlig bopæl i et EU land adgang til en betalingskonto med de mest basale funktioner. Hos os hedder denne basale betalingskonto ”Basiskonto”.

Basiskonto indeholder følgende faciliteter:

  • Nemkonto
  • Adgang til at hæve og indsætte danske kroner. Maksimalt 5 kasseekspeditioner pr. måned. Se Prisbogen for pris ved yderligere kasseekspeditioner.
  • Betalingsservice
  • Mastercard Standard Debit
  • Overførsler, herunder stående ordrer
  • Netbank Privat og Mobilbank Privat

Prisen for MasterCard Debit Standard samt Netbank Privat og Mobilbank Privat betales efter bankens til enhver tid gældende Prisbog. Benyttes andre serviceydelser end ovenstående, betales ligeledes standardpriser for disse. Køb af yderligere serviceydelser eller aktier i banken er ikke en forudsætning for at få kontoen.

Oplysning om pris for Basiskonto og tilknyttede serviceydelser finder du i Prisbogen.