Formuepleje

Formuepleje: Pleje af pensions-, frie og virksomhedsmidler

En formueplejeaftale styrker dit afkast ved mere langsigtet investering

Om Formuepleje

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt. Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing.

Vi overvåger løbende din formue, balancerer din portefølje mellem aktier og obligationer og geninvesterer udbytter - kort sagt vi holder øje med det hele.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti, frie midler og midler som er omfattet af virksomhedsordningen.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Youtube video thumbnail

Finansdirektør Sten Erlandsen redegør for bankens plejeprodukter og formueforvaltning i øvrigt.

FORMUEPLEJE

Bæredygtigt aftryk for Fri Formuepleje

I denne oversigt kan du se bæredygtigheden for din portefølje. Oversigten giver dig et indblik i porteføljens bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, CO2-udledningen fra selskaberne i porteføljen, og hvordan porteføljens investereringer vurderes at håndtere miljø, sociale forhold og ledelse, i daglig tale kaldet ESG.

Dokumentets 6 sider består af kombinationer af lav/middel/høj risiko samt kort/mellem/lang horisont - én side for hver kombination.

Hent "Bæredygtigt aftryk" her

 

FORMUEPLEJE

Risiko

Vi gør opmærksom på, at al investering er forbundet med risiko og omkostninger, og at afkastet muligvis kan blive negativt. Historiske afkast er ikke er en garanti for fremtidige afkast.