Formuepleje: Pleje af pensions-, frie og virksomhedsmidler

En formueplejeaftale styrker dit afkast ved mere langsigtet investering

Om Formuepleje

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt. Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing.

Vi overvåger løbende din formue, balancerer din portefølje mellem aktier og obligationer  og geninvesterer udbytter -  kort sagt vi holder øje med det hele.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti, frie midler og midler som er omfattet af virksomhedsordningen.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Finanschef Sten Erlandsen redegør for bankens plejeprodukter og formueforvaltning i øvrigt.

Bæredygtigt aftryk for Fri Formuepleje

I denne oversigt kan du se bæredygtigheden for din portefølje. Oversigten giver dig et indblik i porteføljens bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, CO2-udledningen fra selskaberne i porteføljen, og hvordan porteføljens investereringer vurderes at håndtere miljø, sociale forhold og ledelse, i daglig tale kaldet ESG.

Dokumentets 9 sider består af kombinationerne af lav/middel/høj risiko samt kort/mellem/lang horisont - én side for hver kombination.

Hent "Bæredygtigt aftryk" her

Formuepleje snapshot

Nuværende porteføljer og disses historiske afkast

I samarbejde med Morningstar™ bringes nedenfor en afkastanalyse, en såkaldt snapshot-analyse, af de nuværende porteføljer i bankens tre formueplejeprodukter, Pensionsformuepleje, Fri Formuepleje og Fri Formuepleje VSO. Som det ligger i navnet, så viser snapshot-analyserne et øjebliksbillede af de aktuelle porteføljer. Det vil sige, at afkastet opgøres ud fra en forudsætning om, at porteføljesammensætningen ikke har været ændret over tid, hvilket betyder, at der ikke tages hensyn til de omlægninger, som banken har gennemført, som en del af den aktive porteføljeforvaltning.

Snapshot analyserne er desuden udarbejdet ud fra en forudsætning om en månedlig rebalancering, og de giver bl.a. et overblik over hvilket fremadrettet afkastinterval, man kan forvente, og i den branchemæssige og geografiske sammensætning af porteføljerne. Det bemærkes, at banken ikke rebalancerer porteføljerne månedligt, men kun ved vurderet behov herfor.

Ansvarsfraskrivelse

Snapshot analyserne leveres af en ekstern leverandør og bringes derfor uden ansvar for banken.

Pensionsformuepleje

Tab 1

Pensionsformuepleje

Snapshot analyser på Pensionsformuepleje:


Kort horisont Mellem horisont Lang horisont
Lav risiko

Download pdf lav-lang
Middel risiko
Download pdf middel-mellem Download pdf middel-lang
Høj risiko Download pdf høj-kort Download pdf høj-mellem Download pdf høj-lang

Grå markeringer: Disse produkter er lukket for tilgang.

Fri Formuepleje

Tab 1

Fri Formuepleje

Snapshot analyser på Fri Formuepleje:


Kort horisont Mellem horisont Lang horisont
Lav risiko

Download pdf lav-lang
Middel risiko
Download pdf middel-mellem Download pdf middel-lang
Høj risiko Download pdf høj-kort Download pdf høj-mellem Download pdf høj-lang

Grå markeringer: Disse produkter er lukket for tilgang.

Virksomhedsskatteordning

Tab 1

Virksomhedsskatteordning

Snapshot analyser på Virksomhedsskatteordning:


Kort horisont Mellem horisont Lang horisont
Lav risiko

Download pdf lav-lang
Middel risiko
Download pdf middel-mellem Download pdf middel-lang
Høj risiko Download pdf høj-kort Download pdf høj-mellem Download pdf høj-lang

Grå markeringer: Disse produkter er lukket for tilgang.

Risiko

Vi gør opmærksom på, at al investering er forbundet med risiko og omkostninger, og at afkastet muligvis kan blive negativt. Historiske afkast er ikke er en garanti for fremtidige afkast.