Aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto sparer du besværet med indberetning af dit afkast og betaler en lavere skat af afkastet.

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 106.600 kr. (beløb for 2023) på kontoen, og afvikle handler med aktier til og fra depotet. Det er muligt at investere i aktiebeskattede aktier og investeringsforeninger.

Aktiesparekontoen er en nem måde at administrere dine aktiehandler skattemæssigt på – gevinster og tab opgøres via kontoen og styres og indberettes automatisk af banken.

Du kan frit hæve det indsatte beløb og en eventuel gevinst igen.

Beskatningen af gevinster på kontoen er kun 17% mod 27% ved en investering uden for ordningen.

Hvad koster det?

Du betaler løbende depotgebyrer, der afhænger af, hvor meget du investerer. Du kan læse mere om omkostningerne for depot i vores prisbog.

Bestil en Aktiesparekonto her

Bemærk: Du skal logge ind med MitID, så vi er sikre på dine kontaktoplysninger, og at du er kunde i banken. Du kan kun bestille en Aktiesparekonto, hvis du er kunde i banken.
Hvis du er på nordjyskebank.dk nu, så sendes du til landbobanken.dk af tekniske årsager.

Fakta om Aktiesparekontoen

  • Det er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person og med maksimalt indskud på 106.600 kr. (beløb for 2023).
  • Du kan investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst). På Aktiesparekontoen har du alene mulighed for at vælge aktier og aktiefonde, der opfylder kravene.
  • Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Banken hæver automatisk beløb til betaling af skat på kontoen.
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
  • Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
  • Du kan frit hæve fra aktiesparekontoen uden beskatning.


Risiko

Vi gør opmærksom på, at al investering er forbundet med risiko og omkostninger, og at afkastet muligvis kan blive negativt. Historiske afkast er ikke er en garanti for fremtidige afkast.