CEO John Fisker taler om Ringkjøbing Landbobanks kvartalsregnskab for 3. kvartal 2018:

5 års hoved- og nøgletal

Hovedtal for banken (i mio. kr.)

2017  2016 2015 2014 2013
Basisindtjening i alt 1.019 983 954 907 844
Samlede udgifter og afskrivninger -334 -318 -306 -298 -273
Basisresultat før nedskriv. på udlån 685  665 648 609 571
Nedskrivninger på udlån m.v. -10 -48 -60 -87 -120
Basisresultat 675  617 588 522 451
Beholdningsresultat +60 +44 0 +65 +23
Udgifter bankpakker 0 0 0 0 -2
Resultat før skat 735  661 588 587 472
Resultat efter skat 589  539 459 446 358
       
Egenkapital 3.817 3.555 3.296 3.099 2.901
Indlån 19.110 18.314 16.987 15.450 14.114
Udlån 19.351 17.482 17.017 14.924 13.849
Balancesum 25.796 24.258 22.317 21.238 19.583
Garantier 3.184 2.460 2.234 2.218 1.902
       
Nøgletal for banken (i procent)      
Primo egenkapitalens forrentning før skat 21,7 20,9 19,8 21,1 18,1
Primo egenkapitalens forrentning efter skat 17,3 17,1 15,4 16,0 13,7
Omkostningsprocent 32,8 32,3 32,1 32,8 32,4
Egentlig kernekapitalprocent 16,5 16,9 17,1 17,5 18,7
Kernekapitalprocent 16,5 16,9 17,1 17,5 19,2
Samlet kapitalprocent 17,8 18,3 18,8 17,5 20,0
Solvensbehov 9,0 9,0 9,0 8,9 8,9
       
Nøgletal pr. 1 krones aktie (i kroner)      
Basisresultat 30,9 27,6 25,7 22,4 18,9
Resultat før skat 33,7 29,6 25,7 25,1 19,7
Resultat efter skat 27,0 24,1 20,1 19,1 15,0
Indre værdi 175,0 159,0 144,2 132,7 121,4
Ultimo kurs 321,5 292,6 300,0 230,4 219,8
Udbytte 9,0 7,2 6,0 5,2 5,0

Finanstilsynets officielle nøgletal m.v. for Ringkjøbing Landbobank

 

  2017 2016  2015 2014 2013
Kapitalprocenter:        
Samlet kapitalprocent pct. 17,8 18,3 18,8 17,5 20,0
Kernekapitalprocent pct. 16,5 16,9 17,1 17,5 19,2
Individuelt solvensbehov pct. 9,0 9,0 9,0 8,9 8,9
Indtjening:        
Egenkapitalforrentning før skat pct. 19,9 19,3 18,4 19,6 16,9
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 16,0 15,8 14,3 14,9 12,8
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 3,13 2,81 2,60 2,52 2,19
Afkastningsgrad pct. 2,3 2,2 2,1 2,1 1,8
Markedsrisiko:        
Renterisiko pct. 1,1 1,8 2,2 1,2 0,6
Valutaposition pct. 1,1 0,6 0,8 0,4 1,6
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditetsrisiko:        
Liquidity Coverage Ratio (LCR) pct. 193 185 106 - -
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 116,8 139,6 99,7 140,7 166,2
Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 106,1 100,5 107,4 106,4 104,1
Kreditrisiko:        
Udlån i forhold til egenkapital   5,1 4,9 5,2 5,0 4,8
Årets udlånsvækst pct. 10,7 2,7 14,0 12,0 11,5
Summen af store engagementer pct. 22,5 29,5 63,4 47,8 35,0
Akkumuleret nedskrivnings-
procent
pct. 4,0 4,5 4,6 5,0 5,1
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,04 0,23 0,29 0,47 0,72
Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5
Aktieafkast:        
Resultat pr. aktie * / *** kr. 2.604,6 2.335,5 1.941,4 1.853,9 1.462,8
Indre værdi pr. aktie * / ** kr. 17.500 15.916 14.428 13.280 12.145
Udbytte pr. aktie * kr. 900 720 600 520 500
Børskurs / årets resultat pr. aktie * / ***   12,3 12,5 15,5 12,4 15,0
Børskurs / indre værdi pr. aktie * / **   1,84 1,84 2,08 1,73 1,81

     *) Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner.
   **) Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året.
 ***) Beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal aktier. 
 Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.