Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2020:

Halvårsrapport for 2020

Halvårets regnskabsresultater er påvirket af Corona-krisen. I den forbindelse er det glædeligt, at bankens forretningsmodel er robust med en lav omkostningsprocent og en stærk kapitalbase.

Basisresultat

(mio. kroner)
H1 2020
H1 2019
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
1.061
1.048
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
390
405
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
671
643
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-141
-49
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
530
594
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-41
33
49
77
84
78
Særlige omkostninger
8
8
15
217
22
22
Resultat før skat
481
619
1.245
952
1.064
891

1. halvår 2020 i overskrifter

  • Vores hovedfokus under Corona-krisen har været på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere - og selvfølgelig på at sikre arbejdsforholdene for vores medarbejdere
  • Indtægterne stiger med 1%, og udgifterne falder med 4%, dermed falder bankens omkostningsprocent til 36,8
  • Det ledelsesmæssige skøn på nedskrivninger forhøjes i 2. kvartal 2020 med 198 mio. kroner efter driftsmæssige nedskrivninger i kvartalet på 66 mio. kroner og store tilbageførsler specielt inden for landbrugssegmentet
  • 11% fald i basisresultatet til 530 mio. kroner
  • Fald på 22% i resultatet før skat til 481 mio. kroner
  • Fortsat stor kundetilgang og vækst i udlån på 2%
  • Stærk kapitalposition med en egentlig kernekapitalprocent på 18,1% og en NEP-procent på 30,0%

Halvårsrapporten for 2020