Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks kvartalsregnskab for 1.-3. kvartal 2021:

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2021

Banken realiserer et basisresultat på 1.121 mio. kroner og et resultat før skat på 1.105 mio. kroner. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,6% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
Q1-Q3
2021
Q1-Q3
2020
2020
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
1.782 1.613 2.179
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
600 576 788
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
1.182 1.037 1.391
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-61
-185
-223
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
1.121
852
1.168
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-4
-24
-9
49
77
84
78
Særlige omkostninger
11
11
15
15
217
22
22
Resultat før skat
1.105
817
1.144
1.245
952
1.064
891

1.-3. kvartal 2021 i overskrifter

  • Resultatet før skat udgør 1.105 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 17,6% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 11% til 1.782 mio. kroner efter 9 måneder med høj aktivitet
  • Udgifterne stiger med 4% til 600 mio. kroner
  • Omkostningsprocenten falder til 33,7
  • Fortsat kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 9% i forhold til september 2020
  • Købet af BIL Danmark er tilfredsstillende afsluttet og implementeret i 3. kvartal
  • Image og kundetilfredshed i top i Voxmeter-målinger
  • Resultaterne for året forventes at ligge i toppen af de opjusterede intervaller


Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2021