Regnskaber

Vimeo video thumbnail

Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2023

Banken realiserer i årets første kvartal et basisresultat på 621 mio. kroner og et resultat efter skat på 455 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 20% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
1. kvt. 20231. kvt. 2022 20222021
2020
2019
Basisindtjening i alt8496742.8622.4332.1792.116
Samlede udgifter og afskrivninger227210891817788805
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
6224641.9711.6161.391
1.311
Nedskrivninger på udlån m.v.-1-1-2-68-223-100
Basisresultat
6214631.9691.5481.168
1.211
Beholdningsresultat m.v.-21-9-69+7-949
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver5520171515
Skat140901.8801.5381.1441.245
Resultat efter skat
4553591.4951.229920978

1. kvartal 2023 i overskrifter

  • Resultatet efter skat udgør 455 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 20% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 26% til 849 mio. kroner
  • Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 26,7
  • Kreditkvaliteten er fortsat på et højt niveau, hvilket resulterer i nedskrivninger på 1 mio. kroner i kvartalet samtidig med en forøgelse af de ledelsesmæssige skøn på 54 mio. kroner
  • Fortsat meget tilfredsstillende kundetilgang, hvilket underbygges af en stigning i indlån på 15% og i udlån på 13% i forhold til ultimo marts 2022
  • Bankens brands er begge placeret i toppen af Voxmeters Image-undersøgelse
  • De opjusterede resultatforventninger for 2023 fastholdes

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023     Årsrapport 2022 (pdf)