Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks kvartalsregnskab for 1. kvartal 2022:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Banken realiserer i årets første kvartal et basisresultat på 463 mio. kroner og et resultat før skat på 449 mio. kroner. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 20,7% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
1. kvt. 2022 1. kvt. 2021 2021
2020
2019
2018
2017
Basisindtjening i alt
674 600 2.433
2.179
2.116
2.001
1.917
Samlede udgifter og afskrivninger
210 203 817
788
805
866
845
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
464 397 1.616 1.391
1.311
1.135
1.072
Nedskrivninger på udlån m.v.
-1 -29 -68
-223
-100
-43
-70
Basisresultat
463 368 1.548
1.168
1.211
1.092
1.002
Beholdningsresultat m.v.
-9 -10 +7
-9
49
77
84
Særlige omkostninger
5 4 17
15
15
217
22
Resultat før skat
449 354 1.538
1.144
1.245
952
1.064

1. kvartal 2022 i overskrifter

  • Resultatet før skat udgør 449 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 20,7% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 12% til 674 mio. kroner
  • Omkostningsprocenten falder til 31,2 for kvartalet
  • Ingen direkte eksponering mod Rusland og Ukraine, men ledelsesmæssigt skøn på 108 mio. kroner
  • Stor kundetilgang og et højt aktivitetsniveau medfører en vækst i bankens udlån på 17% i forhold til ultimo marts 2021 og på 5% i løbet af 1. kvartal 2022
  • Indgåelse af strategisk partnerskab med SEB på Private Banking-området
  • Resultatforventningerne for 2022 fastholdes

1. kvt. 2022 rapport (pdf)      Årsrapport 2021 (pdf)     Årsrapport 2021 (xhtml)