Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks kvartalsregnskab for 1. kvartal 2021:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Banken realiserer med et basisresultat på 368 mio. kroner og et resultat før skat på 354 mio. kroner en god start på 2021. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
1. kvt.
2021
1. kvt.
2020
2020
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
600
541
2.179
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
203
198
788
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
397
343
1.391
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-29
-75
-223
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
368
268
1.168
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-10
-70
-9
49
77
84
78
Særlige omkostninger
4
4
15
15
217
22
22
Resultat før skat
354
194
1.144
1.245
952
1.064
891

1. kvartal 2021 i overskrifter

  • Resultatet før skat udgør 354 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 11% til 600 mio. kroner efter høj aktivitet
  • Udgifterne stiger med 3% til 203 mio. kroner
  • Omkostningsprocenten falder til 34 i kvartalet
  • Stor kundetilgang og et højt aktivitetsniveau medfører en vækst i bankens udlån på 3% både i for-hold til ultimo marts 2020 og i 1. kvartal 2021
  • Image helt i top og fortsat høj kundetilfredshed

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021