Regnskaber

Halvårsrapport for 1. halvår 2022

Banken realiserer i 1. halvår 2022 et basisresultat på 920 mio. kroner og et resultat før skat på 891 mio. kroner. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 20% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
H1 2022 H1 2021 2021
2020
2019
2018
Basisindtjening i alt
1.358 1.179 2.433
2.179
2.116
2.001
Samlede udgifter og afskrivninger
436 404 817
788
805
866
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
922 775 1.616 1.391
1.311
1.135
Nedskrivninger på udlån m.v.
-2 -48 -68
-223
-100
-43
Basisresultat
920 727 1.548
1.168
1.211
1.092
Beholdningsresultat m.v.
-19 -3 +7
-9
49
77
Særlige omkostninger
10 8 17
15
15
217
Resultat før skat
891 716 1.538
1.144
1.245
952

1. halvår 2022 i overskrifter

  • Resultatet før skat udgør 891 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 20% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 15% til 1.358 mio. kroner
  • Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 32,1 for halvåret
  • Udlånsvækst på 25% i forhold til ultimo juni 2021 fra overtagelsen af kundeporteføljer fra hen-holdsvis BIL Danmark og SEB, Corona-effekter og en fortsat tilfredsstillende kundetilgang
  • Overførslen af kunder fra SEB er forløbet godt og er nu afsluttet
  • Bankens langsigtede issuer rating ved Moody’s opgraderet til Aa3
  • ESG-rating for banken ved MSCI er blevet opgraderet til A
  • Opjusterede resultatforventninger for 2022 fastholdes

1. halvår 2022 rapport (pdf)      Årsrapport 2021 (pdf)     Årsrapport 2021 (xhtml)