Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks årsregnskab for 2020:

Årsrapport 2020

Vi nedjusterede i marts 2020 vores forventninger til årets resultat på grund af Corona-pandemien. I løbet af året har vi opbygget store ledelsesmæssige reserver til at håndtere eventuelle senere nedskrivninger. Bankens basisindtægter blev imidlertid ikke negativt påvirkede, som vi forventede i marts, hvorfor vi i oktober igen opjusterede forventningerne. Resultatet før skat for 2020 blev realiseret helt i toppen af forventningerne.

Basisresultat

(mio. kroner)
2020
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
2.179
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
788
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
1.391
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-223
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
1.168
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-9
49
77
84
78
Særlige omkostninger
15
15
217
22
22
Resultat før skat
1.144
1.245
952
1.064
891

Året 2020 i overskrifter

  • Vores hovedfokus under Corona-pandemien har været og er fortsat at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere - og selvfølgelig at have sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere
  • Resultat før skat på 1.144 mio. kroner forrenter egenkapitalen med 15% p.a.
  • Indtægterne er steget med 3%, og udgifterne er faldet med 2% - dermed falder omkostningsprocenten til 36,2
  • Nedskrivninger på 223 mio. kroner i 2020 efter forøgelse af ledelsesmæssige skøn på 440 mio. kroner til 566 mio. kroner
  • Høj kundetilfredshed og stor kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 2%
  • Udlodningsprocent på 50 af årets resultat. Denne effektueres med et udbytte på 7 kroner pr. aktie og et aktietilbagekøbsprogram på 255 mio. kroner
  • Banken er CO2 neutral fra 2020
  • Forventninger til et resultat før skat i 2021 på mellem 1,0 mia. kroner og 1,3 mia. kroner

Årsrapporten 2020