Regnskaber

Vimeo video thumbnail

Regnskab for 1.-3. kvartal 2023

Banken realiserer i årets tre første kvartaler et basisresultat på 2.078 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.541 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 21% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner)
1.-3. kvt 20231.-3. kvt 2022 20222021
2020
2019
Basisindtjening i alt2.7852.0622.8622.4332.1792.116
Samlede udgifter og afskrivninger708654891817788805
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
2.0771.4081.9711.6161.391
1.311
Nedskrivninger på udlån m.v.-1-2-2-68-223-100
Basisresultat
2.0761.4061.9691.5481.168
1.211
Beholdningsresultat m.v.-36-80-69+7-949
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver151520171515
Skat4842751.8801.5381.1441.245
Resultat efter skat
1.5411.0361.4951.229920978

 

1.-3. kvartal 2023 i overskrifter

  • Resultatet efter skat udgør 1.541 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 21% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 35% til 2.785 mio. kroner
  • Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 25,4
  • Kreditkvaliteten er fortsat på et højt niveau, hvilket medfører nedskrivninger på kun 1 mio. kroner
  • Fortsat meget tilfredsstillende kundetilgang - trods et marginalt udlånsfald i 3. kvartal 2023
  • Stigning i indlån på 10% og i udlån på 3% i forhold til ultimo september 2022
  • Bankens brands fastholder en placering i toppen i den årlige Image-undersøgelse fra Voxmeter med Ringkjøbing Landbobank-brandet på en førsteplads
  • De opjusterede resultatforventninger for 2023 fastholdes

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2023     Årsrapport 2022 (pdf)