Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks regnskab 1.-3. kvartal 2020:

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2020

Vi nedjusterede i marts 2020 vores forventninger til basisresultatet og resultatet før skat på grund af Corona-krisen. I løbet af 1., 2. og 3. kvartal har vi opbygget store ledelsesmæssige reserver til at håndtere senere nedskrivninger. Bankens basisindtægter er imidlertid ikke blevet negativt påvirket som forventet i marts, hvorfor vi først på måneden opjusterede vores forventninger til basisresultatet og resultatet før skat.

Basisresultat

(mio. kroner)
Q1-3 2020
Q1-3 2019
2019
2018
2017
2016
Basisindtjening i alt
1.613
1.586
2.116
2.001
1.917
1.861
Samlede udgifter og afskrivninger
576
593
805
866
845
815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån
1.037
993
1.311
1.135
1.072
1.046
Nedskrivninger på udlån m.v.
-185
-75
-100
-43
-70
-211
Basisresultat
852
918
1.211
1.092
1.002
835
Beholdningsresultat m.v.
-24
53
49
77
84
78
Særlige omkostninger
11
11
15
217
22
22
Resultat før skat
817
960
1.245
952
1.064
891

1.-3. kvartal 2020 i overskrifter

  • Vores hovedfokus under Corona-pandemien har været og er stadig at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere - og selvfølgelig at have sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere.
  • Indtægterne stiger med 2%, og udgifterne falder med 3% - dermed falder bankens omkostningsprocent til 35,7.
  • Efter nedskrivninger på 44 mio. kroner i 3. kvartal stiger de ledelsesmæssige skøn med 17 mio. kroner til 541 mio. kroner.
  • 7% fald i basisresultatet til 852 mio. kroner.
  • Fald på 15% i resultatet før skat til 817 mio. kroner.
  • Vækst i udlånene på 2% i forhold til ultimo september 2019 og på 1% i løbet af 3. kvartal 2020.
  • Opgradering af bankens langsigtede indlånsrating fra A1 til Aa3 hos Moody’s.

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2020