Logo
Børneopsparing

Børneopsparing - en god start

Børneopsparing giver børnene en god start på ungdomsårene.

På et tidspunkt bliver alle børn til unge mennesker, der får nye ønsker og behov, som koster penge - f.eks. uddannelse, bolig og kørekort.

I stedet for at stifte gæld er det godt at have en startkapital fra en børneopsparing, som forudseende forældre/bedsteforældre har indbetalt på gennem en årrække.

Selv en beskeden månedlig indbetaling vil blive til en pæn sum penge med årene.

En børneopsparing er god at have i ryggen

En børneopsparing kan oprettes af forældre, bedste- eller oldeforældre, adoptiv-, sted- eller plejeforældre. Der kan kun oprettes én konto pr. barn. Der kan indskydes op til 6.000 kr. årligt og max. 72.000 kr. i alt på hver konto. Tilskrevne renter regnes ikke med i maksimumbeløbet. Der er intet minimum for indbetaling, og der er ingen pligt til at foretage faste indskud.

Bindingsperiode på minimum 7 år

Pengene kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, men bindingsperioden kan med fordel forlænges frem til udgangen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år.

Vigtigt at begynde tidligt

Det er fornuftigt at etablere en børneopsparing så tidligt som muligt - gerne umiddelbart efter fødslen eller i barnets første år. Begynd eventuelt i det små. Det vigtigste er at komme i gang. Indskud kan altid ændres. Det er også muligt at placere opsparingen i værdipapirer eller f.eks. vælge Puljeinvestering Bankvalg, hvor banken sikrer dig en spredning af risikoen og en løbende tilpasning af din investering.

Kontakt os gerne for flere oplysninger om opsparing til dit barn!

Se mere om opsparingsmuligheder her.

BØRNEOPSPARING

Gave- og kontobeviser

Her kan du selv udfylde og udskrive et gave- eller kontobevis til enhver lejlighed.