Logo
Puljeinvestering Bankvalg

Puljeinvestering Bankvalg

Om Puljeinvestering Bankvalg

I Puljeinvestering Bankvalg foretager vi dine investeringer i puljer, hvor banken sikrer dig en spredning af risikoen og en løbende tilpasning af din investering til den aftalte investeringsprofil.

Investeringerne sker via en konto tilmeldt vores puljer.

Ved Puljeinvestering Bankvalg behøver du populært sagt kun at bekymre dig om investeringen den dag, du opretter den. Herefter tilpasser vi automatisk sammensætningen i forhold til den aftalte investeringsprofil.

Omkostningsberegner

Her kan du beregne de forventede årlige omkostninger (ÅOP og ÅOK). Beregneren kræver, at Microsoft Excel er installeret.

(kræver Microsoft Excel)

PULJEINVESTERING BANKVALG

Bæredygtigt aftryk for Puljeinvestering Bankvalg

Denne oversigt giver dig et indblik i porteføljens bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, CO2-udledningen fra selskaberne i porteføljen, og hvordan porteføljens investereringer vurderes at håndtere miljø, sociale forhold og ledelse, i daglig tale kaldet ESG.

Dokumentets 6 sider består af kombinationer af lav/middel/høj risiko samt kort/mellem/lang horisont - én side for hver kombination.

PULJEINVESTERING BANKVALG

Risiko

Investeringer tilbyder, som udgangspunkt, et højere forventet afkast end på en almindelig konto. Men selvom investering historisk set er den bedste måde at få formuen til at vokse på, er der altid en risiko ved at investere. Der er ingen garantier for et positivt afkast, og enhver investering kan resultere i tab, helt eller delvist. Derfor skal dine investeringer altid balancere din forventning til afkast med din holdning til risiko.