Puljeinvestering Bankvalg

Puljeinvestering Bankvalg

Om Puljeinvestering Bankvalg

I Puljeinvestering Bankvalg foretager vi dine investeringer i puljer, hvor banken sikrer dig en spredning af risikoen og en løbende tilpasning af din investering til den aftalte investeringsprofil.

Investeringerne sker via en konto tilmeldt vores puljer.

Ved Puljeinvestering Bankvalg behøver du populært sagt kun at bekymre dig om investeringen den dag, du opretter den. Herefter tilpasser vi automatisk sammensætningen i forhold til den aftalte investeringsprofil.

Omkostningsberegner

Her kan du beregne de forventede årlige omkostninger (ÅOP og ÅOK). Beregneren kræver, at Microsoft Excel er installeret.

Hent omkostningsberegner her (kræver Microsoft Excel)

PULJEINVESTERING BANKVALG

Bæredygtigt aftryk for Puljeinvestering Bankvalg

I denne oversigt kan du se bæredygtigheden for din portefølje. Oversigten giver dig et indblik i porteføljens bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, CO2-udledningen fra selskaberne i porteføljen, og hvordan porteføljens investereringer vurderes at håndtere miljø, sociale forhold og ledelse, i daglig tale kaldet ESG.

Dokumentets 6 sider består af kombinationer af lav/middel/høj risiko samt kort/mellem/lang horisont - én side for hver kombination.

Hent "Bæredygtigt aftryk" her

PULJEINVESTERING BANKVALG

Risiko

Vi gør opmærksom på, at al investering er forbundet med risiko og omkostninger, og at afkastet muligvis kan blive negativt. Historiske afkast er ikke er en garanti for fremtidige afkast.