Logo
Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer

Investeringsrådgivning er et vigtigt forretningsområde for banken

Investering har meget stor betydning for den grønne omstilling og er et af de områder, hvor den finansielle sektor kan gøre den største forskel i forhold til en bæredygtig udvikling.

BankInvest

Vi har i en lang årrække samarbejdet med BankInvest, der tilbyder trygge og enkle investeringsprodukter, hvor man som investor deler risiko og omkostninger med andre i investeringsforeningen. Investor bestemmer selv, hvordan hensynet til investeringens sikkerhed skal afvejes med ønsket om et godt afkast.

BankInvest arbejder systematisk med at øge transparensen om bæredygtighed og lancerede i oktober 2019 oversigten ”Bæredygtigt Aftryk”, der viser bæredygtigheden for en række af BankInvests afdelinger.

Aftrykket udgøres af en score på de tre poster, som sættes op mod et sammenligneligt benchmark. Aftrykket offentliggøres på bankinvest.dk og kan f.eks. bruges af bankens rådgivere, når de taler med kunderne om deres valg af investeringsforening.

Nyhed: Bæredygtige klimafonde

Sæt ekstra skub i den grønne omstilling

Grønne projekter til gavn for klimaet

Grønne projekter til gavn for klimaet

Skal dine penge også være med til at hjælpe den grønne omstilling på vej, så investér i Bæredygtige Klimaaktier eller søsterfonden Bæredygtige Klimaobligationer

Klimafondene understøtter FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" og lever op til Svanemærkets kriterier.

Bæredygtige Klimaaktier

I Bæredygtige Klimaaktier investerer du i virksomheder, der udvikler vindkraft, elbiler, solceller, husisolering og genbrugsløsninger. I alt over 100 aktier håndplukket blandt selskaber, der fremstiller produkter og løsninger til gavn for klimaet.

Bæredygtige Klimaobligationer

I Bæredygtige Klimaobligationer investerer du både i grønne obligationer og virksomhedsobligationer, som direkte understøtter den grønne omstilling. De grønne obligationer er med til at finansiere projekter fx indenfor energioptimering. Derudover investerer du også i obligationer, hvor virksomhederne udvikler grønne teknologier og infrastruktur, der er med til at reducere klimaforandringerne og anvende naturressourcer på en ansvarlig måde.

Kontakt din kunderådgiver for at høre mere om Bæredygtige Klimafonde — og om hvordan du kommer i gang.

Bæredygtige investeringer

Risiko

Investeringer tilbyder, som udgangspunkt, et højere forventet afkast end på en almindelig konto. Men selvom investering historisk set er den bedste måde at få formuen til at vokse på, er der altid en risiko ved at investere. Der er ingen garantier for et positivt afkast, og enhver investering kan resultere i tab, helt eller delvist. Derfor skal dine investeringer altid balancere din forventning til afkast med din holdning til risiko. 

Ansvarlige investeringer i BankInvest. Adm. direktør i BankInvest Lars Bo Bertram foran FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Informationen om denne fond er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Derfor bør du altid rådføre dig med dine rådgivere, før du investerer.

Linnea Haahr Rindorf, senior ESG manager i BankInvest

"Med Bæredygtigt aftryk ønsker vi at vise, hvordan vores fonde håndterer forskellige former for bæredygtighed"

Bæredygtige investeringer

Bæredygtige aftryk

Med det formål at øge transparensen og give investorerne mulighed for at kigge fondene dybt i kortene, publiceres Bæredygtigt aftryk hvert kvartal på langt størstedelen af BankInvests fonde.

”Med Bæredygtigt aftryk ønsker vi at vise, hvordan vores fonde håndterer forskellige former for bæredygtighed”, siger Linnea Rindorf, senior ESG manager i BankInvest.

Ambitionen med Bæredygtige aftryk er, at rådgiverne får et værktøj, så de kan svare på kundernes spørgsmål om fondenes bæredygtige aftryk inden for FNs Verdensmål, CO2-udledning og ESG.

Det er vigtigt at måle en virksomheds påvirkning af det omgivende miljø, hvordan den ledes og tager socialt ansvar for på den måde kan vi som investorer bedre vurdere, om vi vil investere i den ene eller den anden virksomhed.

Oversigtens data leveres af BankInvest samarbejdspartner, den internationale dataleverandør MSCI ESG, som analyserer virksomhederne ud fra en ansvarlighedstilgang. Bæredygtigt aftryk udarbejdes, hvor MSCI ESG har data for mindst 65% af fondens formue.

Se mere om bæredygtigt aftryk hos BankInvest her.

BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

Bæredygtigt aftryk er udformet som et 2-siders overblik for hver afdeling. Der er lagt stor vægt på at gøre oversigten så konkret og overskuelig som mulig.

Eksempel på bæredygtigt aftryk rapport