Logo
Cases - Kultur

Kundecases - Kultur

Lokal opbakning til kulturen giver engagement, fællesskab og livskraft.

Generator i Ringkøbing

- er afhængig af lokal opbakning

Jane Gammelgaard, medlem af Medspils bestyrelse, og Anton Bjerg, daglig leder af Generator.

Jane Gammelgaard, medlem af Medspils bestyrelse, og Anton Bjerg, daglig leder af Generator.

Generator opstod i 2012 på initiativ af en række yngre borgere, som ønskede et rytmisk spillested i Ringkøbing. De dannede foreningen Medspil, som i dag er Generators støtteforening, fortæller Jane Gammelgaard, som er medlem af støtteforeningens bestyrelse.

- Medspil organiserer de ca. 150 frivillige. Selve Generator er en selvejende institution, og den står for driften og sponsorsamarbejdet. Helt fra starten har Generator været afhængig af lokal opbakning og frivillig arbejdskraft.

Anton Bjerg har varetaget ansvaret for den daglige drift siden 2013, og han er også stolt af den lokale opbakning.


- Uden den store lokale opbakning, ville det både være vanskeligt at opretholde den status, Generator med tiden har opnået, og at skabe videre udvikling. Dette gælder både som arbejdsplads for fem medarbejdere og som områdets kraftcenter for rytmisk musik.


Generator modtager lidt under ½ mio. kr. i sponsorstøtte fra lokale virksomheder. Det er langt mere end tilsvarende spillesteder i større byer. Ringkjøbing Landbobank er en af Generators seks hovedsponsorer, og Anton Bjerg er glad for samarbejdet.


- Landbobanken er en god sponsor, fordi de bruger stedet så meget og er flittige til at benytte sig af de billetter, der følger med deres sponsorat. Banken trækker derved nogle koncertgæster ind, der sandsynligvis ellers ikke var kommet, ligesom banken afholder mindst 2-3 årlige arrangementer på stedet.


Jane Gammelgaard mener, at sponsoratet medvirker til at skabe liv og aktivitet i kommunen, men det er lidt af en opgave at finde især yngre frivillige.

- Jeg håber derfor også, at Landbobanken opfordrer nye, unge medarbejdere til at engagere sig i frivilligt arbejde – hos Generator eller andre steder. Det vil være win-win for banken og for det frivillige arbejde, fordi de nye medarbejdere bedre fastholdes – både som medarbejdere i banken og som aktive borgere i området.

Generator har plads til 350 stående gæster eller 250 – 300 siddende og ser det som sin forpligtelse at præsentere så mange rytmiske genrer som muligt. Generator samarbejder med de lokale musikinstitutioner – bl.a. om at hjælpe unge talenter i gang. Lige nu har man tre øvelokaler, hvilket snart øges til otte.

Hjørring Revyen

- sponsorstøtte er uundværlig for revyen

Scene fra Hjørring Revyen 2021.

Scene fra Hjørring Revyen 2021.

Da Hjørring Revyen blev genetableret i 2011, skete det uden økonomisk støtte fra kommunen. Men da de mulige spillesteder i Hjørring ikke kan rumme mere end ca. 400 pladser til revy, er det ikke muligt at få økonomi i en forestilling af den kaliber, som Hjørring Revyen er, uden den store sponsorstøtte fra det lokale erhvervsliv. Det fortæller Per Boe Larsen, der er bestyrelsesformand for revyen.

- Ideen bag sponsorkonceptet var at sikre økonomien til at spille revy i Hjørring samt at etablere et brand i kommunen, generere en øget omsætning og bosætning i området og at lave en markedsføringsplatform for erhvervslivet. Hvad kan hver enkelt sponsor have af glæde ved samarbejdet? Foruden synlighed i annoncer, på revyens hjemmeside, på bordene og på en sponsortavle ved indgangen tilbyder revyen samvær med andre erhvervsfolk til arrangementer i løbet af året, til premierer og i løbet af sommeren. Denne type meget integreret samarbejde var ikke set før i revyverdenen. Nogle revyer undrede sig over konceptet – andre lod sig inspirere, men der er stadig ingen, der samarbejder lige så markant med sponsorerne som Hjørring Revyen. Uden sponsorerne – ingen revy.

Nordjyske Bank var med fra starten og har været trofast som sponsor lige siden. Konceptet harmonerede med, at banken har en profil om at markere sig i det lokale område.

- Samarbejdet med Nordjyske Bank har altid været rigtig godt. De ville endda købe en forestilling til deres kunder
– og det gør de stadig. Her får banken mulighed for at gå på scenen og byde velkommen, og de får mulighed for at udlevere reklamematerialer til gæsterne og have deres eget banner i salen og ved indgangen.


Per Boe Larsen fremhæver især bankens lokale engagement og loyalitet over for revyen, da corona nedlukningen gjorde det umuligt at spille.

- Det var tvivlsomt, om vi ville blive omfattet af en af statens hjælpepakker. Men vi ville meget gerne leve op til vores forpligtigelser over for de medvirkende, selv om vi med god ret kunne påberåbe os force majeure i situationen. Vi tog derfor kontakt til sponsorerne, hvor bl.a. Nordjyske Bank bakkede op og accepterede at betale, selv om der ikke blev spillet. Revyerne blev omfattet af hjælpepakkerne, så sponsoraterne blev ikke nødvendige. Men revyen opnåede så stor opbakning fra de største sponsorer, at det havde været muligt at udbetale løn uden hjælpepakken, og dét vidner om et stort lokalt engagement.

Hjørring Revyen spiller typisk 40 forestillinger – i 2022 fra 11. juni til udgangen af juli. Heraf sælges 6 – 8 forestillinger som sponsorarrangementer. Herudover bakker mange mindre virksomheder op ved at købe et større antal billetter til kunder og ansatte m.fl. I 2023 kan revyen fejre sit 50-års jubilæum.