Logo
Sociale forhold (S)

Sociale forhold

Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank er væsentlige medspillere i de lokalsamfund, hvor vi er til stede.

Banken sætter en ære i at bidrage positivt til udviklingen af Danmark og det danske samfund. Vi har i dag kunder over hele landet, men vi er også et lokalt pengeinstitut med en stærk forankring i og et særligt ansvar for Vest-, Midt- og Nordjylland. Vi har altid været bevidste om vores betydning her, og vi er stolte af, at vi med vores støtte er med til at holde gang i over 1.100 foreninger, initiativer og arrangementer.

Det er en del af bankens DNA at finansiere investeringer i lokal erhvervsudvikling samt privates køb af boliger og køretøjer m.v., og vi bidrager med et betydeligt antal videnarbejdspladser i vores lokalområder.

Som en af landets 50 største skattebetalere (skatteår 2020) yder banken også et betragteligt bidrag til vores fælles samfundskasse.

Banken går ind for den danske model for samarbejdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Banken følger således den standardoverenskomst, der er indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, ligesom banken og Finansforbundet har indgået en lokal virksomhedsoverenskomst, og vi ser frem til, at begge aftaler bliver fornyet i løbet af 2023.

Ringkjøbing Landbobanks arbejde på det sociale område udspringer herudover af bankens politikker – bl.a. ”Politik for samfundsansvar”, ”Adfærdskodeks”, ”Politik for sund virksomhedskultur” og ”Skattepolitik”.

Banken bakker desuden op om FN's verdensmål og har tilsluttet sig de Ti Principper fra FN's Global Compact for ansvarlig virksomhedsdrift.

I overensstemmelse med bankens tradition for at bidrage til lokalt fællesskab og udvikling, bankens politikker, FN's Global Compacts fire principper for arbejdstagerrettigheder og verdensmålene 3, 4, 8 og 11 går bankens indsats bl.a. på:

  • At respektere og overholde arbejdstagerrettighederne
  • At sikre sundhed og fortsat høj trivsel på arbejdspladsen
  • At tilbyde medarbejderne uddannelse af høj kvalitet efter ønske og behov
  • At stille vores kompetencer om finansielle forhold til rådighed for det omgivende samfund
  • At bidrage positivt til samfundets fortsatte udvikling – både lokalt og på landsplan

”Politik for samfundsansvar”, "Adfærdskodeks", "Politik for sund virksomhedskultur", ”Skattepolitik” og bankens øvrige politikker kan findes på landbobanken.dk/politikker

Se bankens afrapportering i f.t. sociale forhold i ESG-rapportens side 42-47.