Logo
Aktiv pleje af din formue

Aktiv pleje

Ligger der en formue skjult i din formue?

Mange får for lidt ud af deres formue, fordi de ikke gør noget aktivt for at passe og pleje den. Hvis du har en formue, du ønsker at optimere, kan du få et gratis og uforpligtende formuetjek hos os.

Sammen lægger vi en formuestrategi, der kommer omkring alle aspekter af din økonomi som f.eks. pension, forsikring, opsparing, finansiering, investering og fast ejendom i Danmark og udlandet, herunder også skat og juridiske forhold.

Med udgangspunkt i din samlede formue optimerer vi dine værdier i forhold til din risikoprofil, din investeringshorisont og dine forventninger til fremtidigt afkast.

God formueplanlægning skaber struktur, som giver overblik over din økonomis sammensætning og fuld gennemsigtighed efter skat.

img
Kundechef Dan Andreasen

"Løbende overvågning og omplaceringer vil være med til at øge afkastet af dine investeringer"

Aktiv pleje af din formue

Asset management

Du kan lade os forvalte din formue

Løbende overvågning og omplaceringer vil være med til at øge afkastet af dine investeringer.

Du kan selv tage del i investeringerne, men vi tilbyder også en Asset Management Aftale, hvor vi med en fuldmagt fra dig forvalter din formue på dine vegne med udgangspunkt i din investeringsønsker og risikoprofil.

Finansdirektør Sten Erlandsen

"Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen"

Aktiv pleje af din formue

Formuepleje

Vi overvåger løbende din formue og geninvesterer automatisk nye indskud, renter og udbytte.

Løbende overvågning

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt.

Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing. Vi overvåger løbende din formue og geninvesterer, når det er nødvendigt.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti og frie midler.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver Landbobanken fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Finanschef Sten Erlandsen fortæller om formuepleje og -forvaltning.