Forsikringer der passer til dit liv

Vi samarbejder med Privatsikring, så du med fordel kan tegne gode private forsikringer, der duer, når det gælder.

Tal med en, der kender dig

 • Vi rådgiver dig om, præcis hvilke dækninger du har brug for - hverken mere eller mindre.
 • Vi beregner, hvad dine forsikringer vil koste og giver dig et godt tilbud.
 • Du bestemmer selv størrelsen af din selvrisiko og sammensætningen af de enkelte dækninger. Dermed er du med til bestemme prisen på dine forsikringer.
 • Privatsikring opkræver kun én selvrisiko, selv om en skade berører flere forsikringer.
 • Vi tegner forsikringerne for dig og sørger for, at betalingen af dine præmier sker via betalingsservice fra din konto.
 • Privatsikring ordner skadesbehandlingen og alt det forsikringstekniske.

 Privatsikring

Skadesforsikringer:

Hvis skaden er sket, så kan du...

 • anmelde skaden på 70 11 17 07
 • anmelde skaden online
 • Er du i udlandet, og har du brug for din Verdensrejsedækning, skal du kontakte SOS på +45 70 10 50 50.

 

Kan økonomien bære, at du mister din indkomst?

De rigtige forsikringer giver ro i økonomien, når ulykken sker.

Vi håber alle på, at vi får lov at leve længe – og at vi bliver pensioneret på fornuftig vis.

Derfor anbefaler vi, at du tænker på, hvordan dine efterladte er stillet, hvis du dør i morgen. Eller hvad vil der ske med hele familiens økonomi, hvis du skulle gå hen og blive uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykke.

Hvis du har store lån, eller hvis boligen eller sommerhuset er finansieret med et afdragsfrit lån, har du endnu mere grund til at forsikre dig, for så er økonomien endnu mere sårbar over for drastiske ændringer i din indtægt.

Dit behov for forsikring

Din rådgiver i banken analyserer dit behov for forsikring på baggrund af din nuværende økonomi, din familiesituation og dine ønsker til tilværelsen som pensionist.

Men generelt set gælder det, at hvis du er ung og alene, bør den væsentligste del af din pensionsordning sædvanligvis være forsikringen mod tab af erhvervsevne, for du har jo kun dig selv at tænke på.

Stifter du familie, er du derimod nødt til at tænke på hele familiens økonomi ved også at have en livsforsikring.

Død

Tab 1

Letsikring ved død

Du kan sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør, inden du fylder 67 år.

En Letsikring ved død sikrer, at dine efterladte får udbetalt penge enten én gang eller hver måned i 10 år, hvis du dør, inden du fylder 67 år.

Du vælger selv, hvem der skal have pengene udbetalt. Du kan for eksempel også vælge at oprette Letsikringen sådan, at udbetalingen bliver brugt til at dække et lån i dit pengeinstitut.

Se filmen om Letsikring ved død her.

Sikring af barn ved død

Med en Letsikring af barn ved død kan du sikre en udbetaling til dit barn, hvis du dør, inden barnet fylder 21 år.

En Letsikring af barn ved død er det, andre pensionsselskaber kalder en børnerente. Den sikrer, at dit barn får udbetalt penge, indtil han eller hun fylder 21 år, hvis du dør inden udgangen af det år, hvor du fylder 60 år.

Du kan oprette Letsikringen både til dine egne børn, til din samlevers børn og til adoptivbørn. Har du flere børn, kan du oprette en Letsikring til hvert barn.

Se filmen om Letsikring af barn ved død.

Sygdom

Tab 1

Letsikring ved sygdom

Med en Letsikring ved sygdom kan du sikre dig selv, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og dermed mister din indtægt.

En Letsikring ved sygdom sikrer dig penge, hvis du mister halvdelen af din arbejdsevne og indtægt i mere end tre måneder. Udbetalingen er uafhængig af myndighedernes vurdering af din sygdom.

Du vælger selv, hvor meget af din indtægt, du vil have dækket - dog højst 80 % af din bruttoindkomst ved personligt arbejde og maksimalt 355.500 kr. om året (2017).

Se filmen om Letsikring ved sygdom her.

Kritisk sygdom

Tab 1

PFA kritisk sygdom

Med en Letsikring ved kritisk sygdom kan du sikre dig et økonomisk råderum, hvis du bliver alvorligt syg.

En Letsikring ved kritisk sygdom sikrer dig et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, en hjerneblødning eller Parkinsons og stadig er i live en måned efter, at du har fået konstateret sygdommen.

Du kan bruge pengene, som du vil - for eksempel til at ændre dit hjem, så det passer til dine nye behov eller tage på rekreation, hvis du trænger til det.

Se filmen Letsikring ved kritisk sygdom.

Hvilke sygdomme dækker Letsikringen?

Pengene bliver udbetalt, hvis du får én af de sygdomme, som Letsikringen dækker. Her kan du se, hvilke sygdomme, Letsikringen dækker:

 • Større blodprop i hjertet
 • Hjerteoperation på grund af svær kranspulsåreforkalkning (bypass/ballonudvidelse (PCI))
 • Kronisk hjertesvigt med svære symptomer og nedsat funktionsevne
 • Livstruende rytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed
 • Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen (apopleksi)
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel ateriovenøs karmisdannelse (AV-malfunktion)
 • Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren)
 • Cancer (kræft)
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med behov for operation
 • Dissemineret sklerose (DS)
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom (MND)
 • Kronisk nyresvigt med behov for varig dialysebehandling
 • Større organtransplantation
 • AIDS
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Muskelsvind
 • Muasthenia gravis
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Parkinsons syge
 • Creutzfeldt-Jacobs sygdom
 • Blivende følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
 • Følger efter Borrelia og Tick-Born-Ecephalitis (TBE) i nervesystemet efter flåtbid
 • Større forbrænding

 

Arbejdsløshed

Tab 1

Lønsikring

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og har tegnet en Lønsikring udbetales erstatningen månedsvis bagud. Du kan få udbetalt erstatning i op til 12 måneder.

Lønsikring kan hjælpe dig økonomisk, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det er en mulighed for at supplere dine dagpenge med op til 80 % af din bruttoløn, hvis du mister dit job.

Fordele:

 • Udbetalingen sker direkte til dig som forsikringstager
 • Du betaler indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag
 • Dagpengebeløbet modregnes ikke, når du får Lønsikring
 • Du kan trække indbetalingen til forsikringen fra i skat

Sådan fungerer det

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og har tegnet en Lønsikring udbetales erstatningen månedsvis bagud. Du kan få udbetalt erstatning i op til 12 måneder.

Den månedlige erstatning kan udgøre op til 80 % af din bruttoløn, mens du er i arbejde. Beløbet afhænger af det valg, du har truffet i forbindelse med tegning af forsikringen, og vil fremgå af din forsikringspolice.

Forudsætninger for dækning

 • Du skal være fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år
 • Du skal have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
 • Du skal være fuldt erhvervsdygtig
 • Du skal være beskæftiget som lønmodtager i Danmark
 • Du skal være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager i mindst 17 timer pr. uge, i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart forud for tegning af forsikringen
 • Du skal være medlem af en dansk A-kasse
 • Du skal være indforstået med at kommende arbejdsløshed, som du har eller burde have kendskab til ved tegningen af forsikringen, ikke giver ret til erstatning

Forsikringens ophør

Forsikringen løber indtil du beslutter at opsige forsikringen, eller når

 • Du fylder 60 år
 • Du går på pension
 • Du bevilges førtidspension, efterløn eller flexjob
 • Du bevilges ledighedsydelser, begynder i flexjob eller i anden beskæftigelse, hvor der gives støtte fra det offentlige, medmindre dette sker som led i din aktivering
 • Dit medlemskab af en dansk A-kasse ophører, eller
 • Når maksimal erstatningsbeløb for forsikringen er udbetalt svarende til 36 måneder
 • Du afgår ved døden
Forsikring

"Med et Mastercard i lommen var der styr på rejseforsikringerne - og så kunne vi slappe af på ferien"

Rejseforsikringer

Med et MasterCard har du styr på dine rejseforsikringer

Med et MasterCard kan du handle over 29 mio. steder over hele verden. Alene i Danmark kan du udnytte den rentefri kredit i tusindvis af supermarkeder, restauranter, butikker og selvfølgelig på nettet. Et MasterCard Guld kreditkort giver dig op til 42 dages rentefri kredit.

Forlænget produktforsikring

Der er tilknyttet en forlænget produktforsikring, som forlænger reklamationsretten på f.eks. tv, hi-fi og hårde hvidevarer med op til 3 år. Du skal blot huske at købe varen med kortet, og beholde kvitteringen.

Rejseforsikringer er med i kortet

Ud over et af verdens mest effektive betalingsmidler, får du en række nyttige rejseforsikringer for hele familien. Forsikringerne dækker også ægtefælle/samlever og børn under 21 år med bl.a.:

 • Rejseulykke
 • Sygdom/hjemtransport
 • Flyforsinkelse og -forbindelse
 • Flybagageforsinkelse
 • Afbestilling