Nybyggeri - fra drøm til virkelighed

Uanset hvilken form for nybyggeri, du drømmer om, er der langt fra de første spirende tanker til din bolig står indflytningsklar.

Går du med tanker om at bygge din egen bolig, hjælper vi dig gerne med at regne nærmere på projektet og rådgive dig om økonomien.

Når du ved, hvor meget der er råd til at bygge for, kan du nemmere komme videre i processen med indhentning af tegninger, tilbud mv.

Du kan evt. også hente råd og vejledning her:

Byggehaandbogen.dk

Sådan er processen

Start i banken

Aftalt et møde med din rådgiver, hvor I sammen kan regne på dine muligheder for et nybyggeri. Du kan også prøve Totalkredits beregner, hvor du kan få en indikation af beløbet.

Totalkredit beregner

Når du har fået et overblik over dine muligheder for at gennemføre et nybyggeri, anbefaler vi, at du overvejer, om du vil købe et nøglefærdigt typehus, om du selv vil være bygherre eller måske blot starter med at købe grunden.

Vi anbefaler ligeledes, at du søger juridisk bistand til en gennemgang af kontrakten inden underskrift.

Byggeriet er fastlagt

Når byggeriet er på plads og godkendt af banken, og du har aftalt pris mv., skal byggeriet vurderes af Totalkredit. Herefter kan du aftale finansiering – både i byggeperioden og efter huset er betalt - med din rådgiver.

Såfremt du vælger et fastforrentet realkreditlån, anbefaler banken altid, at du laver en kurssikring af dit lån.

En kurssikring er en aftale om at sælge en bestemt mængde obligationer til en forud fastsat kurs på et forud fastsat tidspunkt. Dette sikrer, at du får det aftalte låneprovenu og den forventede ydelse. 

Byggeprocessen

Byggeriet går i gang. Måske skal du intet fortage dig undervejs – måske skal du selv i arbejdstøjet.

Under alle omstændigheder anbefaler vi dig at holde øje med byggeriet undervejs, og at du tilknytter en uvildig byggerådgiver. Det er både din og bankens garanti for, at alt går som det skal.  

Afhængig af hvilken form for betaling/afregning du har aftalt, skal der måske også betales i rater i takt med, at byggeriet skrider frem.
Vi anbefaler, at du får et kvalificeret byggetilsyn til at besigtige byggeriet inden udbetaling af store rater.

Det kan ligeledes være nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring, der dækker byggeriet under opførelsen. En entrepriseforsikring er en skræddersyet byggeforsikring til det enkelte projekt. Du kan med fordel tegne hos os gennem Privatsikring.

Såfremt dit nybyggeri udføres af et typehusfirma eller som en totalentreprise, vil du typisk være dækket af firmaets byggeskadeforsikring, men det er selvfølgelig vigtigt at undersøge, inden byggeriet igangsættes. 

Byggeriet er færdigt

Du og din evt. familie kan endelig flytte ind i boligen. Byggeriet skal færdigmeldes overfor såvel kommunen og Totalkredit. Alle regninger skal nu være betalt, den endelige finansiering er på plads, og det er nu tid til at tilrette dit budget.