Nordjyske Banks boligprodukter


I Nordjyske Bank har vi en bred vifte af produkter, der passer til den boligfinansiering, som du har brug for. Sammen med dig finder vi altid den bedste og mest fleksible løsning på økonomien, så du trygt kan kaste dig ud i at købe nyt, renovere det gamle eller flytte ind i den andelslejlighed, du drømmer om.

Du kan læse mere om vores enkelte boligprodukter herunder.

Nordjyske Prioritet

Tab 1

Nordjyske Prioritet

Nordjyske Prioritet har alle realkreditlånets fordele - plus et par ekstra.

Nordjyske Prioritet er til dem, der ønsker lav boligrente, større fleksibilitet og høj rente på indlån. Måske er det også lånet, som passer bedst til dig?

Fordelene ved Nordjyske Prioritet er:

 • Meget lav variabel rente uden bidrag
 • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år
 • Ingen kursskæring og kurtage
 • Løbetid på op til 30 år som traditionelle realkreditlån
 • Indfrielse/ekstraordinært afdrag kan ske med 2 måneders opsigelse til termin og til kurs 100.
 • Mulighed for at tilknytte én løn- eller opsparingskonto, så du får en bedre rente af dit eventuelle indestående herpå.
 • Du kan låne helt op til 80% af din boligs værdi (75% ved sommerhuse)

Er du interesseret i at høre om dine konkrete muligheder med Nordjyske Prioritet, er du meget velkommen til at kontakte os.

BoliglånPlus

Tab 1

BoliglånPlus

BoliglånPlus er et lån, hvis du står overfor at købe bolig - eller ønsker at forbedre den bolig, du allerede har.

Du kan låne op til 100% af bankens vurdering af boligens værdi.

Fordelene ved BoliglånPlus:

 • Du låner op til 100% af bankens vurdering af din boligs værdi. Ved køb op til 95% af boligens værdi. Loven kræver, at du selv skal komme med de sidste 5% af købsprisen.
 • Lav rente - se vores Prisbog
 • Op til 20 års løbetid

Sikkerhed

Ved oprettelsen af et BoliglånPlus skal der oprettes et ejerpantebrev med pant i boligen. Det er en forudsætning for lånet, at der foretages en vurdering af ejendommen.

Afdrag

Et BoliglånPlus afdrages som et annuitetslån og har en løbetid på op til 20 år.

Hvis du sælger din bolig, skal dit BoliglånPlus indfries.

Rente

Renten varierer fra kunde til kunde.
Renten afspejler dine forretninger med banken og bankens risikovurdering.

Du kan se vores gældende rentesatser i vores Prisbog.

Omkostninger

Omkostninger hænger ofte individuelt sammen med lånets størrelse og løbetid, så dem kan du få oplyst ved at snakke med en af vores rådgivere.
 

Misligholdelse

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med lånet vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af lånet kan det opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

Nedsparing i bolig

Tab 1

Nedsparing i bolig

med Nordjyske Prioritet

Mange seniorer opnår muligheden for at forbruge noget af deres livslange opsparing - og derved få større livsværdi. Drømmen går måske om at rejse, købe en ny bil eller blot en lidt bedre daglig økonomi, der giver mulighed for nye aktiviteter og gode stunder med børn og børnebørn.

Nordjyske Prioritet giver mulighed for at veksle noget af den friværdi, der kunne være i dit hus eller sommerhus til solide oplevelser. Nogle kalder det ”at spise mursten”.

Nordjyske Prioritet

Med et Nordjyske Prioritet kan du:

 • få frigjort en del af friværdien i din bolig
 • betale større engangsudgifter, f.eks. ny bil, rejse eller udestue
 • få indfriet realkreditlån i huset
 • få indfriet anden gæld
 • fastholde pensionsopsparingen til udbetalingstidspunktet er mest gunstigt
 • mulighed for at tilknytte indlånskonto. Rentesatsen svarer pt. til udlånsrente minus 0,6%-point - dog maks. for et beløb, der svarer til lånets størrelse

Læs mere om Nordjyske Prioritet

Der er mange muligheder og valget kan være svært. Vi hjælper gerne med at gøre det lettere for dig. Fortæl os om dine drømme, og vi hjælper med at foretage de nødvendige beregninger, så du får overblik.

Nedsparing kombineret med pensionsopsparing

Det kan også være økonomisk fordelagtigt at anvende nedsparingen i din bolig til indskud på pensionskonti. Kontakt os, hvis vi skal udregne de økonomiske konsekvenser.
 

Andelsboliglån

Tab 1

Andelsboliglån

Andelsboliglån er et attraktivt og fleksibelt lånetilbud, der rummer mange muligheder for alle andelshavere. F.eks. til:

 • køb af nyopført andelsbolig
 • køb af eksisterende andelsbolig (ejerskifte)
 • vedligeholdelse og forbedring ved om- og tilbygning
 • andet

Du kan som hovedregel låne op til 95% af andelens værdi, medmindre andet er vedtaget i foreningens vedtægter. Vi tager sikkerhed i din andelsbolig.
 
Fordelene ved Andelsboliglån:

 • op til 30 års løbetid
 • mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år
 • kan altid indfries til kurs 100

Andelsboliglån - fast rente

Du kan også få et andelsboliglån med fast rente i 5 år. Herefter bliver renten variabel.

Lånet kan altid indfries til kurs 101.

Hør mere om Andelsboliglån - fast rente hos din rådgiver.