Medarbejdergoder

Overenskomst

Banken anvender Standardoverenskomsten indgået mellem FA (Finanssektorens arbejdsgiverforening) og Finansforbundet, se www.finansforbundet.dk. De fleste medarbejdere er desuden medlem af FTF-A.

Ferie og orlov

 • 6. ferieuge
 • 5 omsorgsdage til alle
 • 3 1/4% ferietillæg
 • Flextid
 • Frihed ved særlige mærkedage
 • Mulighed for børnepasningsorlov og uddannelsesorlov
 • Mulighed for deltidsarbejde
 • Mulighed for Seniorordning

Medarbejdergoder

 • Efter- og videreuddannelse betalt af banken
 • Frugtordning og gratis kaffe m.v.
 • Frihed til læge, tandlæge og bloddonor
 • Sundhedsordning
 • Personaleforening (Sociale arrangementer) og Faglig Personaleforening

 

Arbejdstid

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og man har 30 minutters frokostpause som man selv betaler. Daglig arbejdstid generelt 08.40 - 16.20 (torsdag fra 08.30 til 17.20). Vores ErhvervsCentre har daglig arbejdstid fra 08.00-16.00, dog fredag fra 08.00-15.30

Økonomiske fordele

 • Favørrente- og gebyrbetingelser
 • Pensionsordning
 • Gruppelivsforsikring og dækning mod kritisk sygdom
 • Sundhedforsikring (Codan Care)
 • Jubilæumsgratialer