Bankens ledelse

Direktionen

Adm. direktør Claus Andersen

Viceadm. direktør Carl Pedersen

Bankdirektør Mikael Jakobsen

Bestyrelse

Praktiserende landinspektør Mads Hvolby, Nørresundby, formand

Bestyrelse

Repræsentantskab

Apoteker Henrik Lintner, Hjørring, formand

Repræsentantskab

Ledelsens andre hverv

Direktionens og bestyrelsens andre hverv, kompetencer, erfaringer samt besiddelse af aktier i Nordjyske Bank fremgår af seneste årsrapport.

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen har etableret et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg samt et risikoudvalg og vedtaget kommissorier for disse udvalg.

Bestyrelsesudvalg