Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank får ét fælles IT-system den 15. – 17. marts 2019

Hvad sker der med mine kort, konti, koder, passwords m.m?
Alle dine depoter og konti med tilhørende kontonumre, rentesatser, aftaler om overførsler, indbetalinger, afvikling af lån, betalingsserviceaftaler, budgetter mv. forbliver uændrede. Der vil dog ske en række navneændringer af forskellige konti. Dine forskellige kort med tilhørende PIN-koder vil også forblive uændrede, ligesom der stadig vil stå Nordjyske Bank derpå.

Hvad sker der med Netbank og Mobilbank?
Første gang du logger på Mobilbanken efter 17. marts, bliver du bedt om at downloade en ny Mobilbank app.
Beløbsgrænsen for daglige betalinger i Netbank Privat stiger fra 100.000 kr. til 200.000 kr. Grænsen for unge under 18 år stiger fra 10.000 kr. til 15.000 kr.

Nogle få konti skifter navn, blandt andet
Rasmus Klump konto og Superkonto ændrer begge navn til ”Jackpotkonto”, Ung- og Ung+konto ændrer navn til ”2for1-konto”, Aktionærkonto ændrer navn til ”Opsparing” og Fakkel+konto,  Private banking konto og Privatkonto ændrer alle navn til ”Fakkelkonto”.

Hvor vil jeg møde navnet Ringkjøbing Landbobank?
Da vi juridisk set er én bank, vil du naturligvis kunne støde på navnet Ringkjøbing Landbobank. Det vil typisk være på juridiske dokumenter såsom tinglysningsdokumenter m.v.

Ekstraordinær gebyrtilskrivning lige før ændringsweekenden
Af tekniske årsager tilskrives mange gebyrtyper ekstraordinært i ugen op til ændringsweekenden. Det har ingen økonomisk betydning, da næste gebyrtilskrivning bliver tilsvarende mindre.

Nye forbrugsgrænser for MasterCard Young til unge under 18 år
Efter ændringsweekenden er der følgende forbrugsgrænser for MasterCard Young til kunder under 18 år:


Kontanthævning pr. døgn Samlet forbrug pr. døgn
7 – 11 årige Fra 1.000 kr. til 500 kr. 1.000 kr.
12 - 17 årige Fra 5.000 kr. til 2.500 kr. 15.000 kr.

Varsling af ændrede tidspunkter for tilskrivning af rente
Med virkning fra 2. kvartal 2019 varsles det, at tidspunkterne for tilskrivning af renter ændres således:

  Nuværende tidspunkter Nye tidspunkter
Indlån Den 31. december Den 20. december
Pension Den 31. december uændret
Særlig indlån Den 31. december Den 30. november
Udlån Den sidste i hvert kvartal Den 20. i sidste måned i hvert kvartal

Varsling af ændrede almindelige forretningsbetingelser for Privat og Erhverv
Med virkning fra 17. marts 2019 ændres varslingsfristen for ændringer af gebyrer i bestående kontraktforhold for både privat- og erhvervskunder fra 3 måneder til 1 måned, hvis årsagen til ændringen enten er, at de individuelle forhold, som lå til grund for gebyrfastsættelsen, har ændret sig, eller at banken ændrer sin generelle gebyrstruktur af forretningsmæssige årsager.
Endvidere ændres varslingsperioden for indførsel af et nyt gebyr i bestående kontraktforhold med erhvervskunder fra 3 måneder til 1 måned. Øvrige ændringer er kun af redaktionel karakter.

Ændring i Bankvalg (puljeordning)
Puljefordelingen i Bankvalg er bestemt af den enkelte kundes holdning til risiko og tidshorisont og varetages løbende af banken i henhold til fuldmagt fra kunderne. I forbindelse med harmoniseringen af produkter sker der omlægninger i nogle af puljefordelingerne, idet mulighederne for at kombinere risiko samt tidshorisont reduceres fra 12 til 9. Der sker ingen ændringer i kundernes risikovalg og tidshorisonter.

Fakkelkoncepterne udgår – men de løbende rabatter består
I løbet af ændringsweekenden ophører Ung-, Ung+, Fakkel- og Fakkel+ koncepterne. Kontonavnet ”Fakkel+konto” ændrer i løbet af ugen efter ændringsweekenden navn til ”Fakkelkonto”. Er der i dag tilknyttet en kredit til en Fakkel- eller en Fakkel+konto, ændres navnet herpå til ”Fakkelkredit”. De fortsættende navne bliver således enten ”Fakkelkonto” eller ”Fakkelkredit”.

Koncepternes løbende rabatter fx gratis VISA/Dankort, eventuel halv pris på MasterCard Guld, eventuel gratis hævning i udlandet med MasterCard, eventuel gratis hævning i alle danske pengeautomater, gratis Netbank og Mobilbank, eventuel gratis frimåneder i Netbank fortsætter uændret. Køb af Euro i hæveautomaterne er stadig gratis, mens køb af valuta, der ønskes fremsendt til en afdeling med kassefunktion ændres til at koste 50 kr. pr. gang. Køber eller afhenter du selv valuta i en afdeling, der har en kassefunktion med valuta, er veksling dog stadig gratis for nuværende Ung-, Ung+, Fakkel- og Fakkel+kunder.

For Ung og Ung+ kunderne, der bliver til 2for1 kunder, er der et særligt fordelsprogram, der kan læses mere om på bankens hjemmeside.

Aktiebestemte rentetillæg udgår
På flere ungdomskonti såsom Jackpotkonti, Ungkonti og på aktionærkonti har der tidligere været rentetillæg ved besiddelse af minimum 5-10 aktier i Nordjyske Bank. Som en følge af at renteniveauet i meget lang tid har været usædvanligt lavt, er rentetillægget på alle kontiene i dag 0%. Aktiebesiddelse har derfor ikke nogen rentemæssig betydning i praksis, hvorfor den ophører i forbindelse med ændringsweekenden.

Forhåndsorientering om begrænsninger i brug af Netbank, kort mv. i ændringsweekenden
Vi ved allerede nu, at der i ændringsweekenden vil blive begrænsninger i brugen af MasterCard, interne hævekort, Netbank, Mobilbank, Mobilepay og bankens hæve- og indbetalingsautomater. I løbet af februar vil du kunne finde detaljeret information herom på bankens hjemmeside, ligesom vi vil sende SMS’er i ugen op til ændringsweekenden til alle, vi har registreret et mobilnummer på.

Har du spørgsmål
Har du spørgsmål til et eller flere af de nævnte forhold, er du altid velkommen til at kontakte din afdeling eller rådgiver.