Nordjyske Bank i Aalborgområdet omorganiserer og styrker erhvervsområdet

I løbet af 4. kvartal i år etablerer Nordjyske Bank en ny Private Banking afdeling i Hasseris, et nyt erhvervscenter i Nørresundby og omorganiserer afdelingsnettet i Aalborg.

Pressemeddelelse
Efter en vellykket fusion med Ringkøbing Landbobank umiddelbart før sommerferien er vi nu klar til både at gennemføre dels de planer, der allerede var på tegnebrættet inden fusionen, og dels at gennemføre de første investeringer i yderligere kompetencer, som er afstedkommet af fusionen:

For det første er vi i færd med at oprette en helt ny private banking-afdeling i vores afdeling i Hasseris. Hertil skal vi have ansat en private banking-direktør, der får ansvaret for alle private banking-aktiviteter i Nordjylland. Vi er sikre på, at vi med vores lokalkendskab til markedspotentialet suppleret med Ringkøbing Landbobanks kompetencer på området, vil kunne gøre en mærkbar forskel for private banking-segmentet i Nordjylland, fortæller bankdirektør Carl Pedersen. 

Den nye private banking-direktør får ansvaret for et team på i første omgang 14 formuerådgivere med specialer inden for pension og investering, der skal arbejde fra Hasseris-afdelingen og afdelingen i Frederikshavn.

Nyt Erhvervscenter i Nørresundby

For at leve op til løfterne til markedet i Nordjylland om endnu stærkere erhvervskompetencer, lokal beslutningskraft og korte beslutningsveje, samles alle nuværende erhvervskompetencer fra Aalborg og Nørresundby om kort tid tæt på direktionen i Nørresundby. Herudover tilføres to nye erhvervsrådgivere, ligesom udlandsafdelingens medarbejdere bliver placeret i tilknytning dertil. Erhvervscentret vil få 25 medarbejdere samt medarbejderne fra udlandsafdelingen samlet i èt slagkraftigt og stærkt fagligt miljø, der kan måle sig med det bedste, markedet kender til med hensyn til kompetencer, nicher og lokal beslutningskraft. 

Områdedirektør Jacob Jensen bliver ny områdedirektør for hele det geografiske område, der stort set svarer til Aalborg og Jammerbugt Kommune, herunder for det nye erhvervscenter, der får navnet Erhvervscenter Aalborg:
Det er stærkt tilfredsstillende, at vi allerede nu, så kort tid efter fusionen, kan melde ud til det lokale erhvervsliv, at der er noget positivt i vente, fortæller Carl Pedersen og fortsætter: - Herunder ikke mindst, at vi nu – uden at gå på kompromis med vores nærhedsprincip - fremtidssikrer vores kompetencer og i endnu højere grad kan tilbyde specialistrådgivning inden for sundhedsfagene, vedvarende energi, projektfinansiering, erhvervsleasing og Private Banking.

Afdelingsstrukturen i Aalborg/Nørresundby området nu afklaret

Som følge af dårlige adgangs- og parkeringsforhold i midtbyen er det med virkning fra sidst i 4. kvartal 2018 besluttet, at alle medarbejdere og kunder fra gågadeafdelingen i Bredegade overflyttes til de øvrige afdelinger i området. Herefter vil banken stadig have afdelinger i Vejgaard, i Hasseris, på Kastetvej og selvfølgelig i Nørresundby:

Med de nævnte ændringer har vi fire store privatkundeafdelinger, èt stort erhvervscenter og èn Private Banking afdeling i en radius af blot en km regnet fra sydenden af Limfjordsbroen med tilsammen 110 medarbejdere - alle med gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Det vil komme alle såvel bestående som nye kunder til gode, og at det kan ske uden at reducere i antallet af medarbejdere, er blot et ekstra plus, slutter Bankdirektør Carl Pedersen.