Investér via mobil-app'en Darwin

Nordjyske Bank tilbyder private kunder nem investering i aktier og obligationer (indeksfonde) direkte via mobiltelefonen.

Darwin henvender sig til private kunder, som ønsker en enkel, billig investeringsadgang og ikke ønsker rådgivning i banken. Med Darwin-app’en kan alle med en nyere mobiltelefon komme i gang med at investere selv for et startindskud på blot 1.000 kr.

Brugeren styrer alt via app’en Darwin, herunder både oprettelsen af aftalen med Nordjyske Bank, løbende indskud, valg af investeringsprofil og hævninger. Det hele præsenteret i nemt overskuelige menuer og oversigter.

Læs mere på Darwinapp.dk

Der kan vælges mellem fire investeringsprodukter med en aktieandel på hhv. 15, 35, 60 og 80 % alt efter kundens risiko-ønske. Produkterne er bygget op om en portefølje af indeksfonde, der følger et markedsindeks. De kaldes også ETF’er (Exchange Traded Funds).

Darwins fire produkter er sammensat af Bankinvest, og produkterne er udbyttebetalende.

Det er gratis at indskyde penge på Darwin, mens det koster 10 kroner at hæve. Priserne på de fire investeringsprodukter varierer mellem 0,75 og 0,95 % årligt. Den lave pris er mulig, fordi der er tale om en selvbetjeningsløsning uden adgang til investeringsrådgivning, og fordi passivt forvaltede indeksfonde har lavere omkostninger