Lovpligtig registrering af LEI kode for virksomheder

Nye EU-regler for værdipapirhandel trådte i kraft den 1. januar 2018. Efter denne dato vil det være obligatorisk for alle virksomheder, fonde m.m. (juridiske enheder) at have en LEI kode, såfremt de ønsker at handle værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Fra samme dato må pengeinstitutter kun gennemføre transaktionerne, hvis LEI koden er oplyst. Privatpersoner skal ikke have LEI kode.

Hvad er en LEI kode?

En LEI kode (Legal Entity Identifier) er en international kode på 20 karakterer, der entydigt identificerer en juridisk enhed, der handler på finansmarkederne i Danmark eller i udlandet.

Ingen krav om LEI kode i Profil Pleje

Handel med unoterede værdipapirer er ikke omfattet af kravet om LEI kode. Fra 1. januar 2018 vil investering i Profil Pleje udelukkende ske i unoterede værdipapirer, hvilket betyder, at investering via Profil Pleje ikke kræver LEI kode.

Hvor kan man købe en LEI kode?

En LEI kode kan købes ved en formidler eller bemyndiget LEI udsteder, der validerer de oplysninger, de modtager og udsteder LEI koden. Prisen er ca. 120 USD + moms for etablering og vedligeholdelse de første 12 måneder. Derefter opkræver udstederen et årligt gebyr på ca. 100 USD + moms.

Der findes en række selskaber, der formidler registrering af LEI koder blandt andre:

Se hele listen over bemyndigede LEI-udstedere her

Sådan bestilles en LEI-kode

  1. Vælg, hvilken LEI-formidler du ønsker at bruge
  2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar: CVR.nr., e-mail adresse, juridisk navn for virksomhed, registreret adresse, hovedkontoradresse, virksomhedstype
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet
  6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail
  7. Send LEI koden til banken på e-mail til finanscentret@nordjyskebank.dk og oplys samtidig om din virksomheds/juridiske enheds CVR. nr.

Når vi har registreret LEI koden vil handel med værdipapirer kunne ske som tidligere. 

Vi anbefaler, at du har koden på plads i god tid, inden der skal handles. Hvis den juridiske enhed allerede har en LEI kode, kan den selvfølgelig også anvendes hos os.

Du kan finde yderligere oplysninger på Finans Danmarks hjemmeside