Ekstraordinære generalforsamlinger

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 15.00 og kl. 16.30 om fusion med Ringkjøbing Landbobank i Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn - med transmission til Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.

Aktionærerne kan frit vælge, hvilket af stederne der ønskes adgangskort til, ligesom aktionærerne har samme rettigheder og muligheder begge steder.

Bestyrelsen anbefaler at stemme for fusionen med Ringkjøbing Landbobank

Bestyrelsen i Nordjyske Bank anbefaler, at aktionærerne stemmer for fusionen med Ringkjøbing Landbobank, men det kræver en stor opbakning fra aktionærerne at få vedtaget forslaget om fusion. Derfor beder vi aktionærerne om enten at møde op på generalforsamlingen den 7. juni eller at give fuldmagt til bestyrelsen.

Som vi tidligere har informeret om, fremsatte Jyske Bank den 13. marts 2018 et købstilbud til aktionærerne i Nordjyske Bank. Som et mere attraktivt alternativ foreslog de to bestyrelser i Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank den 18. april 2018 en fusion mellem de to banker. Dette kræver aktionærernes godkendelse, hvorfor der i henhold til selskabsmeddelelse af 8. maj er blevet indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger om fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank.

Har du allerede accepteret købstilbuddet fra Jyske Bank?

Hvis du ønsker det, kan du stadig stemme for en fusion med Ringkjøbing Landbobank, selvom du allerede har accepteret købstilbuddet fra Jyske Bank. Det skyldes, at den ekstraordinære generalforsamling, som skal tage stilling til Jyske Banks købstilbud, først finder sted efter generalforsamlingen om fusionen med Ringkjøbing Landbobank den 7. juni.

Inden udløb af maj måned vil der blive indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling om Jyske Banks købstilbud.

Hvis fusionen med Ringkøbing Landbobank bliver vedtaget den 7. juni, vil købstilbuddet fra Jyske Bank dog falde bort, og generalforsamlingen herom ikke blive gennemført.

Bestilling af adgangskort til de ekstraordinære generalforsamlinger den 7. juni 2018 kl. 15.00 og 16.30

Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, er det vigtigt, at du afgiver fuldmagter til begge generalforsamlinger.

Bestilling kan ske herunder via InvestorPortalen til og med mandag den 4. juni 2018 kl. 12.00 ved brug af NemID.

Adgangskortet kan udstedes enten som:

  1. elektroniske adgangskort,  der skal medbringes på generalforsamlingen på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling skal du registrere din email i InvestorPortalen, eller
  2. fysisk adgangskort, som fremsendes pr. post. Det anbefales at bestille adgangskortet i god tid, således det kan ankomme rettidigt som almindeligt brev.
     

Denne fremgangsmåde skal følges for hver enkelt aktionær i en husstand, der ønsker at deltage i generalforsamlingen. Da der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis kl. 15.00 og kl. 16.30 i umiddelbart forlængelse af hinanden, er det vigtigt, at du bestiller adgangskort til begge generalforsamlinger. 

Ønsker du at have en ledsager med til generalforsamlingen, som ikke er aktionær, markerer du dette i ”Jeg ønsker at deltage med ledsager” og skriver efterfølgende ledsagerens navn. 

De indtastede oplysninger anvendes alene til at identificere dig overfor VP INVESTOR SERVICES, hvorfra du vil modtage dit adgangskort. Stemmesedler udleveres først ved indgangen til generalforsamlingen. 

Adgangskortet kan endvidere bestilles ved aflevering af tilmeldingsblanket i en af bankens afdelinger senest den 4. juni 2018 kl. 12.00.

Udskriv tilmeldingsblanket

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren f.eks. er forhindret i at deltage. Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske herunder via InvestorPortalen ved brug af NemID. Fuldmagter eller brevstemmer skal afgives senest mandag den 4. juni 2018 kl. 12.00. 

Da der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis kl. 15.00 og kl. 16.30, er det vigtigt, at du afgiver din fuldmagt eller brevstemme til begge generalforsamlinger. 

Se en video om, hvordan du afgiver fuldmagt til banken

Du kan også udfylde den fysiske fuldmagt, som du får med posten i løbet af nogle få dage og aflevere den i en af bankens afdelinger senest den 4. juni 2018 kl. 12.00.

Du kan komme ned i en af vores afdelinger, hvor vores medarbejdere kan hjælpe dig med at udfylde en fuldmagt. Onsdag og torsdag den 16.- 17. maj samt tirsdag, onsdag og torsdag den 22. – 24. maj holder vi åbent i alle afdelinger helt frem til kl. 19.00, hvor vi sidder klar til at hjælpe og svare på spørgsmål. 

Du kan også udskrive en fuldmagts- eller brevstemmeblanket her

Udskriv fuldmagts- eller brevstemmeblanket

Blanketten kan indenfor tidsfristen tillige fremsendes til banken pr. e-mail til generalforsamling@nordjyskebank.dk.

Kort om generalforsamlingen den 7. juni

  • Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om fusionen med Ringkjøbing Landbobank den 7. juni 2018.
  • Godkendelse af fusionen med Ringkjøbing Landbobank kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og den aktiekapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
  • Hvis ikke mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, men at forslaget dog har opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen, kan forslaget vedtages på en ny, ekstraordinær generalforsamling. Her kræves det kun, at mindst 2/3 af den aktiekapital, der er repræsenteret, stemmer for.
  • Den anden ekstraordinære generalforsamling vil i så fald også blive afholdt den 7.juni i umiddelbar forlængelse af den første ekstraordinære generalforsamling.
     

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Det maksimale antal stemmerettigheder i Nordjyske Bank udgør 18.364.515 stk., og den samlede aktiekapital udgør 183.645.150 kr. fordelt på 18.364.515 stk. aktier a 10 kr. Hvert påbegyndt 100 kr. i samlet aktiebesiddelse giver 1 stemme. 1.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionærer kan afgive på egne vegne.

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen kl. 15.00

Dagsordenen for generalforsamlingen og det fremlagte materiale under de enkelte dagsordenspunkter kan ses her.

Endvidere kan du her se Indkaldelse til generalforsamlingen

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen kl. 16.30

Dagsordenen for generalforsamlingen og det fremlagte materiale under de enkelte dagsordenspunkter kan ses her. 

Endvidere kan du her se Indkaldelse til generalforsamlingen

Omkring 31. maj vil der blive offentliggjort et fusionsdokument, som indeholder oplysninger svarende til et prospekts.

Regnskaber for Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank

Årsrapport 2015 Årsrapport 2016 Årsrapport 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2018
Nordjyske Bank Link Link Link Link
Ringkjøbing Landbobank Link Link Link Link