Finanselev i banken

Som finanselev i banken siger man ja til at blive bachelor

Banken er et af de pengeinstitutter i Danmark, der optager flest elever, og det er der mindst to gode grunde til. Det siger Berit Nørskou Pedersen, som er HR-chef i banken.


- Først og fremmest har vi mulighed for at præge vores elever med bankens ånd, når vi ansætter dem direkte fra HHX eller andre ungdomsuddannelser. Dernæst er en stor del af bankens opland tyndt befolkede områder. Det er således begrænset, hvor mange potentielle medarbejdere, der bor så tæt på, at det er realistisk at rekruttere alle dem, vi skal bruge. Derfor uddanner vi vores medarbejdere selv.


Banken tilbyder tre indgange til uddannelsesforløbet, men uanset hvordan man kommer ind, ender man som bachelor.

- Når de unge mennesker spørger, om der er mulighed for at videreuddanne sig i banken, så er svaret, at det ikke alene er en mulighed – det er et krav. Vi ønsker, at alle skal afslutte deres grunduddannelse på bachelor niveau. Så når man indgår en elevkontrakt med os, siger man ja til 6 års uddannelse ved siden af det betalte job. Men så får man også hele tre ting på en gang: En erhvervsuddannelse, en bachelorgrad og løn under hele forløbet, fortæller Berit Nørskou Pedersen.

Som finanselev i banken skal man i det hele taget både være flittig og fleksibel.

- Under uddannelsen rokerer eleverne som udgangspunkt hvert halve år mellem afdelinger og lokationer, så de hver især får den bedst mulige uddannelse. Rokeringerne aftales individuelt ud fra afdelingernes ønsker, elevens bopæl og egne ønsker samt en vurdering af, hvor langt eleven er i sit forløb. Den individuelle håndtering sikrer, at eleverne slutter de seks års uddannelse på samme niveau.

Som udgangspunkt skal alle prøve at være både på hovedkontoret og i en afdeling. Man kan også godt begynde i Frederikshavn og ende i København, hvis man ønsker det. Banken ser positivt på medarbejdernes flytteønsker, men det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre fra den ene dag til den anden.

Tæt samarbejde med eksterne uddannelsesinstitutioner

I løbet af 2021 havde banken 48 unge under uddannelse. Her ses nogle af de mange elever og trainees i september 2021 til en af deres fire årlige samlinger.

Banken står selv for en stor del af uddannelsen af sine unge medarbejdere, men for at en elevuddannelse i banken efter seks år kan afsluttes med en bachelor, er det en forudsætning, at banken har et godt samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner, fortæller HR-chef Berit Nørskou Pedersen, og det har banken.


- Først og fremmest har vi selvfølgelig et godt og veletableret samarbejde med handelsgymnasierne og
erhvervsakademierne i vores nærområder. I nogle sammenhænge bidrager vi også selv til undervisningen og skolernes udvikling. F.eks. stiller banken lokaler og lærerkræfter til rådighed for UCRS (UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern), som tilbyder deres studerende på Økonomi- og Finanssporet et forløb på 10 mødegange i banken hen over et skoleår.


Banken er medejer af og har også et godt samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg om uddannelsen af finanselever, -trainees og -bachelorer, og det er endda lykkedes at trække en del af forløbet til Vestjylland.

- Der har været hold, hvor 10 var fra Ringkjøbing Landbobank og kun et par stykker fra andre pengeinstitutter, og så gav det selvfølgelig god mening at flytte uddannelsen i stedet for at flytte eleverne, siger Berit Nørskou Pedersen.


Det er ikke første gang, det er lykkedes banken at trække en uddannelse tættere på. Berit Nørskou Pedersen er formand for et udvalg om finansuddannelserne hos erhvervsakademierne i Herning og Holstebro, og det giver – under de givne rammer – banken indflydelse på, hvordan uddannelserne skal udvikles. Det er bl.a. lykkedes at trække finansbacheloruddannelsen til Herning. I 2017 lykkedes det også at rykke Aarhus Universitets HD 2. del i finansiel rådgivning til Herning, og banken håber, der fortsat vil være grundlag for at opretholde tilbuddet.

- Det kan helt sikkert være med til at fastholde unge i vores område, for vi ved, at de unge er, hvor uddannelsesstederne er. Der har vi også et ansvar som virksomhed, slutter Berit  Nørskou Pedersen.