Logo
Sdr. Bork Vind

Sdr. Bork Vind K/S

Lokalt ejerskab sikrer opbakning til nye vindmøller

19 gamle Vestas V44 – 600 kW møller i Bork Mærsk Enge ved Sdr. Bork i Vestjylland er udskiftet med fem nye, moderne Vestas V162 – 6,2 MW møller.

Det fortæller Henning Ahle, som har været med til at stifte kommanditselskabet Sdr. Bork Vind K/S:

- Vi holdt nogle borgermøder med folk her og fortalte om projektet, allerede før vi havde tilladelserne. Mindst 80% af mølleejerne har rødder her på egnen. Herudover havde vi frivilligt reserveret 10 % af ejerskabet til lokale i nærområdet, og de blev fuldt tegnet. Vi aftalte også, at vi hvert år indbetaler mindst 100.000 kr. til brug for lokale foreninger. Jeg tror, man andre steder kan lære noget af, hvordan vi inviterede til inddragelse og medejerskab i hele processen.

De fem nye møller kommer til at give et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Produktionen af el bliver godt fem gange større end fra de 19 gamle møller.

Finansieringen er også lokal. Størstedelen kommer fra Ringkjøbing Landbobank.

- Vi er jo i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi har rigtig mange vindmøller. Ringkjøbing Landbobank finansierer mange vindmøller både her og i resten af Danmark og for den sags skyld også i udlandet. Mange af os var eller blev kunder i banken, da vi første gang købte møller for 25 år siden, så de har været med fra den spæde start og finansieret de fleste af os. Ringkjøbing Landbobank har stor know-how, og deres mølleafdeling er så stor og så tæt på kreditafdelingen, at de kunne tage alle beslutninger om finansiering og garantistillelse på ganske få dage. De turde også godt gå videre i processen, før de sidste tilladelser kom helt på plads. Der var de gode, stærke og ikke mindst hjælpsomme, slutter Henning Ahle.

Fakta

Sdr. Bork Vind K/S

SDR. BORK VIND K/S

Steen Andersen (tv) og Henning Ahle.

Parken består af fem Vestas V162 – 6,2 MW møller, som erstattede 19 Vestas V44 – 600 kW møller, der har stået på stedet siden 1997–98.

90 % af kommanditselskabet ejes af 22 anpartshavere, hvoraf langt de fleste er lokale.

Sdr. Bork Vind K/S valgte at tilbyde 10 % af alle anparterne til lokale i nærområdet, hvilket har været en succes – anparterne blev fuldt tegnet.

De fem nye møller forventes at kunne producere over fem gange så meget el som de 19 gamle.