Krav om bæredygtighed indgår i kundernes beslutninger om investeringer

Sten Erlandsen, finansdirektør i Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank arbejder med at blive klar til at afdække kundernes præferencer på bæredygtighedsområdet fra 2. august 2022, men så nyt er det altså heller ikke, fortæller finansdirektør i Ringkjøbing Landbobank Sten Erlandsen.

- Vi har jo i flere år profileret kunderne i forhold til risiko og afkast, og vi har også i mange år haft kunder, som ikke ville investere i bestemte brancher – f.eks. tobak. Det nye er, at kundernes præferencer om bæredygtighed skal være tilgængelige for rådgiverne, og det stiller store krav til vores IT-systemer og uddannelsen af vores medarbejdere. Bankens rådgivere skal således være i stand til at hjælpe kunderne med at vælge investeringer, der matcher kundens profil og præferencer. Og når vi taler fuldmagtskoncepter, bliver betydningen mindst lige så stor, for her er banken forpligtet til at holde sig inden for de rammer, den enkelte kundes målsætning og præferencer inden for bæredygtighedsområdet giver mulighed for.

Sten Erlandsen fortæller videre, at Ringkjøbing Landbobank allerede arbejder med at integrere investeringsprodukter i kategorierne1 6, 8 og 9 i rådgivningen. Banken får god støtte af BankInvest, som også er langt på området.


- Vi er allerede langt i produktudvælgelsen og bæredygtighedsrapporteringen på bankens generelle fuldmagtsområde, og vi skal nok blive klar til at profilere enkeltkunderne fra den 2. august 2022, men det vil tage et stykke tid at få processerne implementeret.


Selv om der er meget arbejde forbundet med det, ser Sten Erlandsen frem til, at branchen får en fælles taksonomi.

- I dag styrer vi efter hver enkelt kundes individuelle kriterier. F.eks. blev vi sidst på året inviteret til licitation over forvaltningen af et større beløb, hvor kundens krav til vores tilbud er relateret til opfyldelsen af 5 af de 17 verdensmål. Vel at mærke 5 mål, kunden selv har valgt. Det kommer vil til at se mere af. Kunderne vil ikke vente længere og begynder nu selv at tage stilling til deres præferencer for bæredygtighed.

Værktøjer til profilering af præferencer i forhold til bæredygtighed under udvikling

Banken er i gang med at udvikle de værktøjer, der fra 2. august 2022 skal anvendes til gennemføre den lovpligtige profilering af kunderne i forhold til bæredygtighed. Profileringen kan ske ud fra følgende parametre:

  • Hvor stor en del af kundens investeringer skal overholde taksonomien?
  • Hvilken minimumsandel af investeringen skal gå til et konkret bæredygtigt formål
  • Udelukkelsesmetoden – en liste over virksomheder, brancher eller produkter, kunden ikke vil investere i