Governance forhold (G)

Governance forhold

Bankens værdier ”kompetent, handlekraftig og ordentlig” er rammesættende for arbejdet med governance.

Og det tager bankens omgivelser godt imod. Banken har over 50.000 aktionærer, 625 medarbejdere og 200.000 kunder. Ringkjøbing Landbobank har ifølge Voxmeter sektorens bedste omdømme for andet år i træk, og Nordjyske Bank er gået en plads frem til nummer tre.

Banken understøtter retfærdighed og stærke institutioner ved bl.a. at beskytte kunderne, samfundet og banken selv mod hvidvask, misbrug af data og cyberkriminalitet samt ved at indgå i et tæt samarbejde med danske myndigheder om at sikre den finansielle stabilitet, skabe transparens og lette offentlige opgaver inden for skatteindberetning og digitalisering.

I Ringkjøbing Landbobank er bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering en opgave for alle medarbejdere. De understøttes af en central afdeling, som behandler og undersøger usædvanlige og/eller mistænkelige aktiviteter eller transaktioner – herunder indberetninger herom fra medarbejderne.

Bankens arbejde på governanceområdet udspringer herudover af bankens politikker – bl.a. ”Politik for samfundsansvar”, ”Adfærdskodeks”, Politik for sund virksomhedskultur” og ”Politik for Ansvarligt Indkøb”.

Banken bakker desuden op om FN's verdensmål og har tilsluttet sig de Ti Principper fra FN's Global Compact for ansvarlig virksomhedsdrift.

I overensstemmelse med bankens værdier, bankens politikker, FN's Global Compacts to principper om menneskerettigheder og princippet om antikorruption samt verdensmålene 5 og 16 går bankens indsats bl.a. på:

  • At overholde menneskerettighederne
  • At undgå enhver form for korruption
  • At sikre diversitet og lige muligheder for alle medarbejdere i banken uanset køn og anden baggrund
  • At sikre konkurrencedygtighed og transparens i lønpolitikken for bankens ledelse
  • At sikre konkurrencedygtighed og transparens i afkastet til bankens aktionærer
  • At reducere samfundets udfordringer med hvidvask
  • At reducere samfundets udfordringer med datasikkerhed og cyberkriminalitet

”Politik for samfundsansvar”, ”Adfærdskodeks”, Politik for sund virksomhedskultur”, ”Politik for ansvarligt indkøb” og bankens øvrige politikker kan findes pålandbobanken.dk/politikker

Se bankens afrapportering i f.t. governance i ESG-rapporten side 48-51