Renteændring

Med virkning fra mandag, den 1. oktober 2018 ændres renten på indlånskonti til såvel privatkunder som erhvervskunder således:

Renten på almindelige pensionskonti med saldo større end 150.000 kr. nedsættes med 0,05% point til 0,00%. Renten på indeksopsparinger forhøjes med op til 0,25% point til 0,25%. Renten på Børnebørnskonti og Børneopsparinger tilhørende Fakkelkunder nedsættes med 0,40% point til 0,35%. Renten på øvrige Børnebørnsopsparinger og Børneopsparinger forhøjes med 0,10% point til 0,35%.

Renten på Rasmus Klump- og Superkonti nedsættes med 0,25% point til 0,25%. Renten på Jackpotkonti for beløb under 25.000 kr. nedsættes med 0,25% point til 0,25%, mens renten for beløb over 25.000 kr. forhøjes med 0,10% point til 0,25%. Endelig nedsættes renten på Ungkonti og Ung+konti med op til 0,40% point til 0,25%.

På øvrige indlånskonti til både privat- og erhvervskunder med højere satser end standardsatserne nedsættes renten med op til 0,50% point.

Ændringerne skyldes forretningsmæssige årsager som følge af det fortsat lave renteniveau og med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse i bankens afdelinger.