Børneopsparing

En Børneopsparing er en langsigtet opsparing, som kan være med til at give barnet en god start.

Kontoen kan oprettes umiddelbart efter at barnet er født. Pengene på kontoen skal som minimum være bundet i 7 år og kan først frigives ved det 14. år og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.

Der kan højest indbetales 6.000 kr. pr. år og i alt 72.000 kr.

Hvem kan oprette en Børneopsparing?

Forældre, bedsteforældre, oldeforældre, adoptiv-, pleje og stedforældre kan alle oprette en Børneopsparing.

Man skal være opmærksom på, at hvert barn kun må have en Børneopsparing. Det er heller ikke tilladt at have flere Børneopsparinger i forskellige pengeinstitutter.

Rente

Renten på en Børneopsparing er skattefri.

Hvis opretteren af Børneopsparingen er Fakkelkunde i Nordjyske Bank, giver vi mere i rente.

Investering

Hvis du ønsker at investere Børneopsparingen, så tilbyder vi to måder. 

  • Bankvalg – Børneopsparing, hvor banken investerer midlerne via bankens puljer efter din investeringsprofil.
    Læs mere om Bankvalg
  • Ønsker du selv at vælge værdipapirerne, kan du købe op til to års indskud (12.000 kr. maj 2018) i aktier udstedt af et selskab, og der er således tale om små handler, hvor handelsomkostningerne ved køb og salg - herunder ved frigivelse af børneopsparingen - er relativt store.