Børnebørnskonto

En Børnebørnskonto er en god mulighed for dig, der gerne vil hjælpe dine børn eller børnebørn godt i gang med en god opsparing.

Du kan hvert år indbetale et beløb svarende til årligt indskud på en Børneopsparing.

Hvem kan oprette en Børnebørnskonto?

Forældre, bedsteforældre, oldeforældre, pleje- og stedforældre kan oprette én Børnebørnskonto pr. barn.
Det vil samtidig sige, at et barn godt kan have flere Børnebørnskonti, hvor der er forskellige oprettere.

Bindingsregler

En Børnebørnskonto er bundet i mindst 7 år fra oprettelsestidspunktet. Ønsker du at forlænge perioden, skal det altid ske med minimum 7 år.

Placering

Du har mulighed for at investere beløbet på Børnebørnskontoen i værdipapirer, dog kun med accept fra barnets værge.

Frigivelse

Børnebørnskontoen kan tidligst frigives, når barnet fylder 14 år, og skal senest udbetales inden udgangen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år.

Rente

Renten på en Børnebørnskonto følger satsen på vores Børneopsparing. Det vil også sige, at hvis opretter er Fakkelkunde eller Fakkel+kunde, giver vi højere rente på Børnebørnskontoen.

Se rentesatser i vores Prisbog

Hvordan beskattes en Børnebørnskonto?

Børn under 18 år skal betale skat af renteindtægter fra penge, de har fået af fx deres bedsteforældre. Beløbet er dog skattefrit, hvis barnets indtægter, inklusive renterne, er mindre end barnets frikort.

Opret en Børnebørnskonto

Vil du oprette eller høre mere om en Børnebørnskonto, så kontakt en af vores afdelinger.