Pension

Det er aldrig for tidligt at starte din pensionsopsparing.

Med den rigtige pensionsordning er du sikret økonomisk, når du bliver pensionist. 

Det er vigtigt, at der er tænkt på det hele - og det er det, vi kan hjælpe med. Når du snakker pension med os, tager vi udgangspunkt i, hvilke ønsker og drømme du har - og hvordan de kan realiseres.

Der er indtil flere forskellige måder at spare op til pension, og det kan være komplekst at finde ud af, hvilken der er den rigtige for dig.

Vores kunderådgivere kan altid trække på et hold af specialister, der også gerne deltager i pensionsmøderne. På den måde sikrer vi, at du får den bedst mulige rådgivning.

Ratepension

Tab 1

Ratepension

Ratepension er en fradragsberettiget opsparing, som er med til at sikre dig økonomisk tryghed, når du vælger at pensionere dig. Med en ratepension får du en løbende månedlig udbetaling, som giver ekstra økonomisk tryghed. Har du flere ratepensioner, kan du særskilt vælge udbetalingsperiode og udbetalingslængde for hver konto.

   
Oprettelse Ratepensionen kan oprettes af alle indtil 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder.
Fradragsmaks Der kan årligt højst fratrækkes 54.700 kr. (2018) i alt for ratepension og ophørende livrente.
Fradrag Indbetaler du selv på ratepensionen, kan du trække indbetalingen fra på din selvangivelse

Er det din arbejdsgiver, der indbetaler på pensionskontoen, er beløbet fratrukket i den indkomst, som indberettes til SKAT.
Udbetaling Udbetalingen kan starte, når du når din pensionsudbetalingsalder.

Udbetalingen fordeles over mindst 10 år og højst 30 år. Udbetalingen skal være afsluttet senest 30 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen.
Førtidspension Bliver du tilkendt offentlig førtidspension, kan du starte udbetalingerne fra din ratepension.
Skat Pensionsudbetalingerne beskattes som almindelig indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
Investering af din opsparing Du kan vælge mellem følgende investeringsmuligheder:

- Kontant konto – se rentesatser 
- Værdipapirdepot, hvor du selv styrer dine investeringer
- Pension Bankvalg, Pensionspulje eller Profil Pleje - Pension, hvor Nordjyske Bank investerer for dig.
Hvis du dør Hvis du dør inden ratepensionen er udbetalt, får dine efterladte beløbet udbetalt. Du bestemmer selv, hvem udbetalingen skal tilfalde.
Særlige regler Der gælder særlige regler, hvis du:

- er selvstændigt erhvervsdrivende - læs mere
- har solgt din virksomhed - læs mere
- er betalt sportsudøver, træner eller lignende (læs mere om Sportspension)
Pensionsafkastskat Du betaler 15,3% pensionsafkastskat af de renter, kursgevinster, udbytte m.v., som du får af din pensionsformue.

 

 

Aldersopsparing

Tab 1

Aldersopsparing

Med en aldersopsparing kan du sikre dig udbetaling af et engangsbeløb, når du vælger at pensionere dig.
 

   
Oprettelse Aldersopsparingen kan oprettes af alle indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder.
Indbetaling Din alder i år Mulig indbetaling
Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen 5.100 kr.
Har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen 46.000 kr. *)
Efter folkepensionsalderen 46.000 kr. *)
*) Starter du udbetaling fra en løbende fradragsberettiget pensionsordning efter 1. april 2018, bortfalder retten til at indbetale et højere beløb end 5.100 kr. i de efterfølgende indkomstår.
Fradrag Der er ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.
Udbetaling Aldersopsparingen kan udbetales, når du når din pensionsudbetalingsalder.
Hvis du dør Hvis du dør, inden aldersopsparingen er udbetalt, får dine efterladte beløbet udbetalt. Du bestemmer selv, hvem udbetalingen skal tilfalde.
Førtidspension og kritisk sygdom Får du tilkendt førtidspension eller får konstateret, hvad der defineres som en kritisk sygdom, kan aldersopsparingen udbetales.
Skat Der skal ikke betales afgift ved udbetaling af aldersopsparingen.
Investering af din opsparing Du kan vælge mellem følgende investeringsmuligheder:

- Kontant konto – se rentesatser 
- Værdipapirdepot, hvor du selv styrer dine investeringer
- Pension Bankvalg, Pensionspulje eller Profil Pleje - Pension, hvor Nordjyske Bank investerer for dig.
Pensionsafkastskat Du betaler 15,3% pensionsafkastskat af de renter, kursgevinster, udbytte m.v., som du får af din pensionsformue.

 

 

Kapitalpension

Tab 1

Kapitalpension

   
Generelt Fra 2013 er der ikke længere fradrag for indbetaling til kapitalpension. Kapitalpension er ”afløst” af en ny opsparingskonto: Aldersopsparing, som er formålsbestemt til pension.
Har du en kapitalpension? Har du en kapitalpension i dag, har du 3 muligheder. Du kan:

- ændre din kapitalpension til en aldersopsparing
- lade kapitalpensionen stå indtil du vælger at pensionere dig
- ændre din kapitalpension til en ratepension eller livrente
Konvertering til aldersopsparing Vælger du at konvertere din kapitalpension til aldersopsparing, skal afgiften til staten betales ved konverteringen. Afgiften er 40%.
Konverterer du din kapitalpension til aldersopsparing mister du muligheden for at ændre til ratepension eller livrente.

Læs mere om konvertering til aldersopsparing
(pjece udgivet af Penge- og Pensionspanelet)
Udbetaling Kapitalpensionen kan udbetales, når du når din pensionsudbetalingsalder. Du behøver ikke hæve hele kapitalpensionen eller alle kapitalpensioner på en gang.
Hvis du dør Dør du, inden kapitalpensionen er udbetalt, får dine efterladte beløbet udbetalt udenom dit dødsbo. Du bestemmer selv, hvem udbetalingen skal tilfalde.
Førtidspension og kritisk sygdom Får du tilkendt offentlig førtidspension eller får konstateret, hvad der defineres som en kritisk sygdom, kan kapitalpensionen udbetales.
Skat Der skal betales en afgift på 40%, når kapitalpensionen udbetales ved pensionering, dødsfald, førtidspensionering eller kritisk sygdom.
Investering af din opsparing Du kan vælge mellem følgende investeringsmuligheder:

- Kontant konto – se rentesatser 
- Værdipapirdepot, hvor du selv styrer dine investeringer
- Pension Bankvalg, Pensionspulje eller Profil Pleje - Pension, hvor Nordjyske Bank investerer for dig.
Pensionsafkastskat Du betaler 15,3% pensionsafkastskat af de renter, kursgevinster, udbytte m.v., som du får af din pensionsformue.

Livrente

Tab 1

Livrente

En livrente giver en økonomisk tryghed i hele pensionstilværelsen, fordi udbetalingerne fortsætter, så længe man lever.

Sådan sikrer du dine efterladte med livrente

Ønsker du at sikre sig, at udbetalingerne fortsætter efter din død, kan ”Letsikring af indtægt ved pension” suppleres med en dækning af ægtefælle/samlever. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle/samlever modtager udbetaling så længe vedkommende er i live.
Ydermere kan livrenten tilknyttes en garanti, som sikrer at udbetalingerne altid sker i en forud aftalt årrække, f.eks. 15 eller 20 år.

Sammenhæng mellem livrente og ratepension

Indbetaler du til ratepension i Nordjyske Bank gennem din arbejdsgiver, er der mulighed for at aftale, at indbetalingen automatisk sendes videre til en livrente, når fradragsloftet på ratepension er nået. Så behøver du ikke bekymre dig om, hvornår du når loftet.

Investering af din livrente

Livrenten investeres i en af fire investeringsprofiler, så sammensætningen afspejler din risikovillighed og investeringshorisont. Frem mod pensionstidspunktet reduceres andelen af aktier automatisk i forhold til at din investeringshorisont forkortes.

Her finder du oplysninger om din livrente

Har du allerede en livrente i Letpension, som er tegnet gennem os, kan du se dine oplysninger og opsparingens størrelse ved at benytte linket "Letpension" i din Netbank Privat.

Se vores vejledning til at se dine oplysninger

Sportspension

Tab 1

Sportspension

Med en ratepension for sportsudøvere er der særligt gunstige muligheder for at lette det karriereskift, som især mange professionelle sportsudøvere står overfor, når de stopper den aktive sportskarriere.
 

   
Oprettelse Sportspensionen oprettes som en ratepension. Der kan kun oprettes en pensionsordning pr. person.
Indbetaling Der kan indbetales som privat ordning eller gennem en arbejdsgiver.
Den maksimale indbetaling reguleres hvert år og udgør 1.869.100 kr. i alt. (2018) Der kan højst indbetales et beløb, som svarer til indkomsten ved sportsudøvelse.
Fradrag Indbetaler du selv på ratepensionen, kan du trække indbetalingen fra på din selvangivelse. De almindelige regler om fradragsloft på 54.700 kr. årligt gælder ikke for denne ordning.

Er det din arbejdsgiver, der indbetaler på pensionskontoen, er beløbet fratrukket i den indkomst, som indberettes til SKAT.
Udbetaling Udbetalingen skal ske over højst 10 år, og skal starte inden du fylder 40 år. Der kan højst udbetales 1.869.100 kr. i løbet af hele udbetalingsperioden og højst 373.900 kr. årligt (2018)
Beløb der ikke er udbetalt Eventuelt overskydende beløb udbetales som almindelig ratepension, tidligst når kontohaver når pensionsudbetalingsalderen.
Skat Pensionsudbetalingerne beskattes som almindelig indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
Investering af din opsparing Du kan vælge mellem følgende investeringsmuligheder:

- Kontant konto – se rentesatser 
- Værdipapirdepot, hvor du selv styrer dine investeringer
- Pensionspulje eller Profil Pleje - Pension, hvor Nordjyske Bank investerer for dig.

Pension for unge

Tab 1

Pension for unge

Når man er ung er pension ”en by i Rusland”. Det kan føles som en uendelig årrække frem til, man bliver gammel nok til at hæve sin folkepension. Men tiden løber, og inden du har set dig om, dumper brevet fra kommunen ind af brevsprækken.

Derfor er det klogt af dig at begynde din pensionsopsparing i god tid. Så er det nemlig meget billigere at samle en pæn slat penge sammen.

På grafen herunder kan du se, hvor meget du skal indbetale for at spare 500.000 kr. op.


Begynder du din opsparing, når du er 27, slipper du med cirka 7.600 kr. om året. Venter du i 15 år, til du er 42 år, skal du indbetale cirka dobbelt så meget for at nå samme resultat.
 

Pension

Jo tidligere du starter på din pensionsopsparing - jo færre penge skal du sætte ind hver måned for at nå dit mål

Investering af din opsparing

Der er mange muligheder for investering af din pensionsopsparing. Her er nogle af dem, vi anbefaler.

Pension Bankvalg

Tab 1

Bankvalg

I Bankvalg foretager vi dine investeringer, sikrer dig en spredning af risikoen og en løbende tilpasning til din investering til den aftalte investeringsprofil.

Læs mere om Bankvalg

 

Pensionspuljer

Tab 1

Pensionspuljer

Mange af vore kunder vælger at placere deres pensionsmidler i én eller flere af vore pensionspuljer.

Pensionspuljerne betyder, at du får spredt din investeringsrisiko – og samtidigt kan tilpasse placeringen efter dine ønsker om pensionstidspunkt og risiko.

Se de seneste tal på afkast på pensionspuljer

Se kvartalsoversigt for pensionspuljer

Anbefalet fordeling (generelt)

Anbefalet fordeling (pulje)

Vores puljer

Vores puljer giver mulighed for at skræddersy investeringerne til netop dine behov. Dine muligheder er:

 1. Indeksobligationer
 2. Lange obligationer
 3. Aktier
 4. Korte obligationer
 5. Kontanter
 6. Virksomheds- og højrenteobligationer

Anbefalet fordeling

Med udgangspunkt i din risikoprofil og tidshorisonten på din pensionsopsparing giver banken nogle anbefalinger med hensyn til placering af din pensionsformue. I Pension Bankvalg tilpasses fordelingen af investeringerne automatisk til din profil.

Omkostninger

Omkostningerne ved deltagelse i pensionspuljerne består af et årligt administrationsgebyr, kurtage ved handel med værdipapirer i puljerne og omkostninger, der betales til investeringsforeningen.

Deltagerne i puljerne modtager en årlig oversigt over afkast og omkostninger, og satsen for administrationsgebyret kan ses i bankens prisbog.

Du kan lave en beregning af de forventede omkostninger ved deltagelse i puljerne her.

Hvordan vælger jeg?

Vi giver dig gerne individuel rådgivning om valg af de enkelte pensionspuljer. Find din lokale afdeling her.

 

Profil Pleje - Pension

Tab 1

Profil Pleje - Pension

Profil Pleje - Pension sikrer dig en god og professionel pleje af dine pensionsinvesteringer med udgangspunkt i din investeringsprofil, det vil sige din ønskede risiko og investeringshorisont.

Med Profil Pleje - Pension får du dit eget værdipapirdepot, hvor der investeres i udvalgte investeringsforeninger, og dermed er der adgang til et meget bredt udbud af investeringer. Banken foretager investeringer og omlægninger, og du sikres en professionel pleje af din opsparing.

Du vil løbende modtage information om investeringerne både fra banken og fra investeringsforeningerne, så du får god mulighed for at følge med i udviklingen.

Profil Pleje - historisk afkast

Anbefalet fordeling

Dine fordele ved Profil Pleje - Pension

 • Investeringen tilpasses din investeringsprofil
 • Automatisk investering af indestående på konto
 • Automatisk salg til dækning af udbetalinger
 • Automatisk rebalancering
 • Følger bankens anbefalede investeringsfordeling
 • Adgang til et bredt udbud af investeringsforeninger
 • Professionel pleje
 • Information om handler
 • Information fra investeringsforeningerne
 • Afkastopgørelser efter eget ønske
 • Lave priser

Hør mere om Profil Pleje - Pension

Det er vigtigt, at din pensionsformue investeres bedst muligt.

Kontakt din rådgiver og hør mere om de muligheder, du har for at placere dine pensionsmidler.

PensionsInfo

PensionsInfo giver dig overblik over dine pensionsordninger og forsikringsdækninger på ét sted

Letpension, Pensionsinfo og LD

Letpension

Nordjyske Bank er medejer af Letpension og derfor kan du tegne en række gruppeforsikringer gennem banken. Formålet med en forsikring er, at sikre økonomisk tryghed for sig selv og sine efterladte.

Når du overvejer at tegne forsikring, får du det bedste resultat, hvis du gør dig klart, hvilke ønsker du har til tilværelsen.
Du skal tænke over, hvad der skal til, for at du kan klare dig økonomisk, hvis du mister erhvervsevnen og derfor ikke længere kan skaffe dig en indtægt.
Og du skal overveje, hvor meget der skal være til at sikre dine efterladte økonomisk, hvis du falder bort.

Læs mere om Letpension  

PensionsInfo

PensionsInfo.dk er en internetportal, som er blevet til gennem et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter, ATP og offentlige myndigheder.

I PensionsInfo får du på en gang overblik over dine pensionsordninger og forsikringsdækninger. Oversigten kan gemmes på din egen computer eller udskrives.

Læs mere om PensionsInfo  

Dine LD-midler kan flyttes til Nordjyske Bank

Har du været fuldtidsansat i 1977 - 1979, kan du have en sum penge stående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pengene er bundet til din pension, men du bestemmer selv, hvor opsparingen skal placeres.

Flytter du dine LD midler til Nordjyske Bank får du mulighed for at investere pengene.

Overførselsanmodning


 

Vil du tegne forsikring?

Ønsker du at tegne gruppeforsikring i Letpension, skal du afgive nogle oplysninger om dit helbred og din beskæftigelse.

Der er kun adgang til helbredsportalen efter aftale med din rådgiver i banken.

Se vores vejledning til helbredsportalen