Salg

Hvis du går med overvejelser om at sælge din bolig, kan det være rart at kende lidt til processen på forhånd og have kendskab til, hvad du selv kan gøre for at optimere dit salg. 

Hvilken salgspris kan du få?

Prisen afhænger af mange forskellige faktorer, herunder beliggenhed, stand, størrelse, boligtype og ikke mindst, hvordan boligmarkedet i dit område generelt udvikler sig.

En ejendomsmægler med et stort lokalt kendskab kan hjælpe dig med at foretage en professionel vurdering. 

Købe eller sælge først?

Tidligere var det ret almindeligt, at boligejere købte en ny bolig før den gamle bolig var solgt, men i dag er lovkravene til at have to boliger på samme tid ændret. Dette er gjort for at sikre, at boligejerne ikke havner i en uheldig situation med dobbelt husleje i en længere periode.

Vi anbefaler, at du taler med din rådgiver, når du har besluttet dig for et salg, så I sammen kan belyse, hvilke muligheder du har. 

Valg af mægler

De fleste vælger at sætte deres bolig til salg ved en professionel ejendomsmægler. Mægleren varetager det praktiske arbejde i forbindelse med handlen. 

Dit ansvar som sælger

Som sælger hæfter du som udgangspunkt for skjulte fejl og mangler på boligen i op til 10 år.

Du kan dog begrænse dette ansvar i forbindelse med dit boligsalg ved at sørge for at få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport (der ikke må være mere end 6 måneder gammel ved købsaftalens indgåelse) samt ved at indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring, som du tilbyder køber at betale halvdelen af.

En ejerskifteforsikring har til formål at holde køberen forsikret mod skjulte fejl og mangler, som først viser sig efter overtagelsesdagen.

Derudover skal du ligeledes have lavet et energimærke på din bolig, da dette er lovpligtigt i forbindelse med salg af en bolig. Et energimærke som er udarbejdet efter 1. februar 2011 er som udgangspunkt gyldigt i 10 år og må derfor gerne genbruges, så længe det er gyldigt. 

Når køberen er fundet

Når der er fundet en køber og der er enighed om prisen, skal der underskrives en købsaftale.

Vi anbefaler, at du som sælger altid betinger handlen af både bankens og en advokats godkendelse.

Du kan som sælger ikke fortryde handlen, når først købsaftalen er underskrevet af begge parter.

Køberen kan fortryde købet i seks hverdage efter underskrivelsen, men det koster køberen 1% af købssummen i godtgørelse til dig, med mindre handlen ophæves på grund af et forbehold i købsaftalen.

Et forbehold kan være, at køberens bank og advokat skal godkende handlen, inden den træder i kraft. Det koster ikke køberen noget at springe fra, hvis banken og/eller advokaten ikke kan/vil sige god for handlen. 

Praktik omkring salget

Hvis du har gæld i boligen skal dette indfries i forbindelse med salget.

Der er flere måder med at indfri gælden på, og det er ikke lige meget, hvilken metode der vælges.

Din rådgiver kan hjælpe dig med rådgivningen omkring, hvordan lånene indfries mest fordelagtigt.

Vi anbefaler ligeledes, at du laver en kurssikring på indfrielsen af dit lån.

En kurssikring på en låneindfrielse er en aftale om at købe en bestemt mængde obligationer til en forud fastsat kurs på et forud fastsat tidspunkt. Dette sikrer, at du får det forventede salgsprovenu.

Hvis du har et overskud på dit salg, som ikke skal geninvesteres i en ny bolig, anbefaler vi, at du tager en snak med din rådgiver omkring, hvordan du evt. kan investere pengene bedst.