Forældrekøb

Den store efterspørgsel efter studieboliger har betydet, at priserne på ejerlejligheder er stigende i de større studiebyer, og i mange tilfælde er det slet ikke økonomisk muligt at købe en lejlighed som studerende.

Der er heldigvis mange forældre, som gerne hjælper deres børn i studietiden, og måske derfor er forældrekøb også blevet et stort hit.

Kan forældrekøb svare sig?

Man kan altid diskutere om forældrekøb er en attraktiv eller risikabel investering, og dette kan tiden kun vise.

Derfor bør nytteværdien for barnet/forældrene også altid være den væsentligste parameter for et forældrekøb.

Der er dog ingen tvivl om, at tiderne pt. er meget gunstige for forældrekøb. Den lave rente og de gode lånemuligheder gør det muligt for mange at købe en ekstra bolig til deres børn. 

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Gode råd inden købet:

 • Undersøg om foreningens vedtægter giver ret til udlejning
 • Overvej den økonomiske risiko og om der er andre alternativer
 • Få hjælp af din revisor til, hvilken skatteordning der er mest fordelagtige for dig
 • Søg juridisk bistand
 • Har du andre børn, som evt. også skal tilgodeses
 • Søg rådgivning om husleje og boligsikring
 • Forældrekøbet skal indgå i den samlede økonomi
 • Overvej om du har friværdi i din bolig, som kan anvendes i forbindelse med købet
 • Vær opmærksom på skattereglerne ved salg
   

Gode råd efter købet:

 • Udarbejd en skriftlig lejeaftale, som kan bruges til ansøgning om boligsikring
 • Ved fremleje skal det være dit barn, der fremlejer. På den måde sikrer du, at hele lejemålet kan opsiges på en gang
 • Aftal skriftligt med dit barn, hvem der skal stå for den løbende vedligeholdelse 

Hvad er forældrekøb?

Hvad er forældrekøb?

Forældrekøb

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Fordele ved forældrekøb:

 • Rolig studiestart, da dit barn får et sted af bo
 • Dit barn kan bo relativt billigt og har mulighed for at søge boligsikring
 • Såfremt priserne stiger, kan forældrekøb på sigt være en rigtig god investering
 • Du betaler ikke ejendomsværdiskat, da du lejer boligen ud
 • Barnet kan i visse tilfælde købe boligen til 15% under den offentlige ejendomsvurdering. Bestemte krav skal være opfyldt – tjek www.skat.dk eller spørg din revisor
   

Ulemper ved forældrekøb:

 • Når dit barn flytter, står du tilbage med en ekstra ejendom
 • Der skal udarbejdes et regnskab for udlejningen, som måske kræver revisorassistance
 • Der kan være udgifter til rådgivning i forbindelse med valg af beskatningsform
 • En eventuel fortjeneste ved salg beskattes, med mindre du selv flytter ind i boligen
 • Du taber penge ved salg, hvis boligpriserne er faldet siden købet.