Andelsbolig

Andelsboliger er en meget populær boligform, særligt i de større byer. Du kan derfor være nødt til at handle hurtigt, hvis du finder en andelsbolig, du ønsker at købe.

Når du køber en andelsbolig, køber du brugsretten til en bolig. Men hvad betyder dette helt konkret for dig og din økonomi?
Og hvordan kan du som køber sikre dig, at du investerer i en økonomisk sund andelsforening. 

Start i banken

Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver, når du har fundet en andelsbolig, som du finder interessant. Sammen kan I tage en snak omkring dine muligheder for at købe den konkrete andelsbolig.

Når du køber en andelsbolig skal du ikke kun se på, hvor meget selve andelsbeviset koster. Det er lige så vigtigt at se på, hvor høj den månedlige boligafgift er. Boligafgiften er den del af andelsforeningens fællesudgifter, som du også skal betale og størrelsen varierer meget i de forskellige andelsforeninger.
Boligafgiften dækker forenings udgifter som f.eks. renter og afdrag på gæld, ejendomsskatter og vedligeholdelse af ejendommen. 

Hvor meget kan du låne?  

Når du køber en andelsbolig sker hele finansieringen af andelsbeviset gennem banken.

Du kan typisk låne op til 95% af købesummen, mens du selv skal have sparet de sidste 5% op. 

Ved udregning af egenfinansieringen på de 5% indgår:

  • købsprisen på andelsbeviset
  • forholdsmæssig andel af foreningens gæld 
  • evt.  medkøbte forbedringer

 Reglerne omkring 5% udbetaling gælder også ved stiftelse af nye andelsboligforeninger.

I Nordjyske Bank tilbyder vi en billig finansiering af din andelsbolig. Renten er lav, da lånet har 1. prioritet sikkerhed i din bolig.
Finansieringen sker typisk ved oprettelse af et andelsboliglån, men det er også muligt at finansiere andelsboligen gennem en andelsboligkredit. Dette kræver dog, at der er en fornuftig friværdi i andelsboligen. 

Fire vigtige dokumenter

Når du køber en andelsbolig, er det altid vigtigt at tjekke, om andelsforeningen har en sund økonomi. Når du bliver andelshaver, får du nemlig ikke kun del i foreningens indtægter og overskud, men også i gælden og udgifterne.

Det kan være svært at vurdere, om en andelsforeningens økonomi er sund eller ej, men dette kan din rådgiver i banken hjælpe med.

For at vi kan rådgive dig ordentligt, er der fire dokumenter udover salgsopstilling overdragelsesaftale, du skal have med til mødet med din rådgiver: Andelsforeningens vedtægter, seneste generalforsamlingsreferat, seneste regnskab samt seneste nøgleoplysningsskema. Disse dokumenter fortæller meget omkring andelsforeningens økonomi. 

  • Årsregnskabet: Giver indblik i foreningens økonomi og illustrerer, hvilke lån foreningen har og hvordan de i øvrigt bruger deres penge.
  • Vedtægter: Viser, hvilke regler foreningen har og indeholder bl.a. oplysninger om fremleje er muligt.
  • Referat fra seneste generalforsamling: Fortæller om der skal laves større økonomiske tiltag, f.eks. nyt tag, altaner mv, som kan få betydning for boligafgiften.
  • Nøgleoplysningsskema: Illustrerer nogle få væsentlige nøgletal, herunder den tekniske værdi på andelsboligen, som kan anvendes til at sammenligne priser på tilsvarende ejerboliger.

 Juridisk rådgivning

 Vi anbefaler, at du får en advokat til at læse foreningens dokumenter igennem.

Advokaten kan hjælpe dig med at skabe overblik over, hvilke rettigheder og pligter du har, hvis du køber andelen, og ligeledes hvordan du hæfter, hvis en andelshaver i foreningen ikke betaler sin del af fællesudgifterne eller hvis foreningen går konkurs.