Prisændring pr. 1. juli 2017

Med virkning fra den 1. juli 2017 ændrer banken priserne og prisstrukturen på Profil Pleje og Puljer.  

De nye prisstrukturer indeholder grundsatser på mellem 0,10% p.a. og 0,65% p.a. alt efter størrelse på ordningen og et tillæg på mellem 0,0% p.a. og 0,75% p.a. alt efter investeringens risiko og kompleksitet. Profil Pleje satserne skal tillægges moms.

Detaljeret og individuel information om prisændringerne vil blive sendt til hver enkelt kunde, der har de nævnte produkter.

Ændringen sker som følge af markedsmæssige årsager, og der henvises i øvrigt til bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder.

I puljerne nedsætter vi kurtagen ved handel med øvrige aktier fra 1% til 0,75%. Samtidig ændrer vi satsen ved handel med investeringsforeninger, som banken samarbejder med, fra 0,25% til 0,50%.

Se prisændringer pr. 1/7 2017

Se den komplette prisliste pr. 1/7 2017