Ændring af priser

Med virkning fra den 1. februar 2019 eller i perioden den 18. marts til 1. april 2019 ændrer banken priser for en række serviceydelser, herunder brug af Basal Betalingskonto, betalingskort, Netbank, kundebokse og plejegebyrer med mere.

Ændringerne sker af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår, og som et led i en ensretning af priserne i banken efter fusionen, sker det i både opad- og nedadgående retning.

Se prisændringerne her