Ophør af checkindløsningsaftale

Ved udgangen af 2016 ophørte den fælles checkindløsningsaftale

Ved udgangen af 2016 ophørte den fælles checkindløsningsaftale blandt alle danske pengeinstitutter. Dette betyder for Nordjyske Banks kunder, at checks ikke kan udstedes eller indløses efter 31. december 2016. Bestilling af nye checkblanketter kan af samme årsag ikke ske efter 1. oktober 2016, ligesom bankens almindelige forretningsbetingelser herunder regler for betalingskonti og erhvervskonti ændres i overensstemmelse hermed.

Checks som ikke er indløst 31. december 2016
Det må forventes, at der cirkulerer checks efter 31. december som ikke er indløste. Disse checks kan ikke indløses i et pengeinstitut, men er dog heller ikke værdiløse. Det følger således af checkloven, at den, der har udstedt en check, indestår for dens betaling i op til 6 måneder og 20 dage efter checken er udstedt. Har du efter nytår 2016 derfor en check, der ikke er ældre end 6 måneder og 20 dage regnet fra udstedelsesdatoen, bør du derfor tage kontakt til udsteder og få pengene udbetalt mod at aflevere checken.

Hvis checken er ældre end 6 måneder og 20 dage gælder checkloven ikke længere. I stedet kan indehaver af checken gøre sit krav gældende som en almindelig fordring mod den, som vil få en fordel ud af det, hvis checken ikke bliver indløst (udsteder). Et sådant krav forældes først 3 år efter udstedelsen.

Hvilke betalingsmidler kan anvendes i stedet for checks?
Vi anbefaler, at du selv anvender et af de gængse betalingsmidler: Netbank, Mobilbank, Swipp, et MasterCard, et dankort eller et VISA/Dankort. Du kan dog også købe en konto-til-konto overførsel i banken.