Garantiformuen

Garantiformuen er oprettet ved lov om en indskyder- og investorgarantiordning og har pr. 1. juni 2015 overtaget alle aktiver og passiver fra Garantifonden for indskydere og investorer, som samtidig ophører. Garantiformuen er den danske indskyder- og investorgarantiordning, som administreres af Finansiel Stabilitet. Garantiformuens formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Garantiformuens dækningsområde, i tilfælde af rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Garantiformuen dækker både privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter. Dækningen udgør for indskud et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder og for værdipapirer EUR 20.000 pr. investor, hvis instituttet ikke kan tilbagelevere værdipapirerne.

Du kan læse mere om Garantiformuen på www.gii.dk

Du finder Oplysningsskema for Nordjyske Bank under vores vilkår.

Vilkår for privatkunder

Vilkår for erhvervskunder