Politikker og oplysninger

På baggrund af fusionen med Ringkjøbing Landbobank den 8. juni henvises der til

Landbobankens hjemmeside

Der er banken til forskel

Det er ikke alle banker, der skaber tryghed i hverdagen

Der er banken til forskel

Det er ikke alle banker, der har valgt at være noget særligt for nordjyderne

Persondatapolitik

Persondatapolitik og cookies

Når du besøger nordjyskebank.dk og internettet i almindelighed, efterlader du elektroniske spor. Sporene kommer, fordi din browser automatisk sender informationer til Nordjyske Bank. Det kan være via såkaldte cookies.

De elektroniske spor og oplysninger handler bl.a. om:

  • de sider du kigger på på nordjyskebank.dk
  • hvornår og hvor længe du er på vores website
  • den browser du bruger fx Internet Explorer 8
  • dit operativsystem fx Windows 7
  • dét website du besøgte, inden du kom til nordjyskebank.dk
  • din ip-adresse
  • den java-version du har

Hvordan behandler vi dine data?

Hvis vi har dit navn og din email mv., er det fordi du har oplyst os det for at abonnere på en eller flere af vores elektroniske services.

Ønsker du at framelde dig vores nyhedsbrev, har du altid mulighed for det. I nyhedsbrevet vil der fremgå et link til en side, hvor du kan framelde dig. Når du framelder dig slettes dine oplysninger automatisk.

I forhold til de elektroniske oplysninger Nordjyske Bank indsamler, så bruges de kun til at afvikle driften og til at udarbejde statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre websitet. Vi giver ikke oplysningerne videre.

Du kan altid henvende dig til Nordjyske Bank for at få oplyst, hvilke oplysninger der er indsamlet om dig, hvad vi bruger dem til, og hvorfra oplysningerne stammer.

Hvis du mener, at Nordjyske Bank ikke bruger dine personoplysninger korrekt, eller har du spørgsmål om cookies mv., så kontakt os.

Information om behandling af persondata

Din ret til indsigt

Din ret til dataportabilitet

Sådan afviser du brugen af cookies

Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge det i indstillingerne i din browser. Du skal være opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som bruger, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra Nordjyske Bank, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionaliteter på forskellige websites, der ikke virker.

Du kan læse mere om cookies på minecookies.org

Google Analytics

Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Google's Opt-Out Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser plugin.

Tredjelande, hvor der sker databehandling uden for EU/EØS

Her følger en liste over de lande uden for EU/EØS, hvor vores underleverandører behandler data:

  • Indien
  • Jordan
  • Dubai

Garantiformuen

Indskydergaranti – dækningsregler fra 1. juni 2015

Garantiformuen dækker indestående beløb i pengeinstitutter i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr.pr. indskyder.

Har du lån i samme pengeinstitut og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb du skylder trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb der svarer til EUR 10 mio. kr. i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun det beløb som står på kontoen pr. den 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonto. Også indskud der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015 er dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud. Indskud på børneopsparinger foretaget pr. 1. juni 2015 og senere og afkast heraf, som er placeret i værdipapirpuljer, er dog ikke dækket af Garantiformuen.

Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015 er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?

Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information

Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk

Du kan se Nordjyske Banks oplysningsskema herunder

Nordjyske Banks oplysningsskema