Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Nordjyske Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Nordjyske Banks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Nordjyske Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Nordjyske Banks klageansvarlige kan kontaktes via brev eller e-mail på følgende adresse:

Nordjyske Bank                        
Klageansvarlig
Torvet 4
9400  Nørresundby
klageansvarlig@nordjyskebank.dk

Eventuelle henvendelser bedes mærket: Klage

Du kan også vælge at indbringe din klage for:

Pengeinstitutankenævnet
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264  København K
Tlf. 3543 6333
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

mail til: sek@fanke.dk

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: klageansvarlig@nordjyskebank.dk

Skift bank

Klik på nedenstående links, hvis du vil vide mere om at skifte bank.

Læs mere om at skifte bank

Vejledning om flytning af konti og betalinger til en ny bank