Banken sikrer CO2 neutralitet og et rekreativt, grønt åndehul

Da Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank fusionerede i 2018, blev den nye bank også ejer af Sæbygård Skov. Skoven tilhørte nemlig Nordjyske Bank, som egentlig gennem længere tid havde haft overvejelser om at sælge den. Men de overvejelser gør banken sig ikke længere, og det skyldes både skovens evne til at binde CO2 og dens rekreative kvaliteter for beboerne i området. Vi giver ordet til vores direktør Claus Andersen:

- Over 60% af skoven består af løvtræer med bøg som klart dominerende. Der gennemføres plukhugst på løvtræsarealet, og foryngelsen af skoven sker i vid udstrækning naturligt, hvilket over tid vil øge artsrigdommen Skovens sammensætning af træer i forskellige aldre vil i mange år frem sikre en betydelig tilvækst af træmasse, hvilket betyder, at skoven vil binde en stigende mængde CO2.

Claus Andersen fortsætter, at en stor del af bøgetræerne er 80 – 100 år.

- Det kan lyde gammelt, men for et bøgetræ er det den bedste og mest produktive alder. Det sikrer netop tilvæksten af træmasse og den stigende binding af CO2.

Skovdyrkerforeningen har beregnet, at skovens årlige tilvækst kommer til at binde ca. 5 gange mere CO2, end banken samlet udleder.

Bindingen af CO2 forstærkes af, at der i 2015 blev tilkøbt et mindre areal med landbrugspligt. Dette areal er siden blevet tilplantet og arealoverført, så det nu er omfattet af fredskovpligt i lighed med resten af skoven.

Skoven har stor rekreativ værdi

Med sin beliggenhed helt ind til Sæby har Sæbygård Skov også stor rekreativ værdi for beboerne i området. Det højeste punkt – Gedebjerg – ligger 85 m over havet og er sammen med den mest bynære del af skoven et populært mål for vandreture. Langs med Sæby Å, som snor sig 2,7 km gennem skoven, kan man bl.a. være heldig at se den sjældne vandstær. I den østlige del af skoven - tæt på Sæby - ligger 5 tennisbaner, som er udlejet til Sæby Tennisklub, og som benyttes flittigt af klubbens medlemmer.

Med sin status som fredskov kan Sæbygård Skov aldrig fjernes, og den offentlige adgang til skoven er også lovsikret. Vi ser det alligevel som en fordel for både banken og lokalområdet, at banken forbliver som langsigtet ejer. Claus Andersen fortæller:

- Vi har som noget relativt nyt et erklæret mål om at være CO2 neutral, og vi vil helst kompensere i Danmark for vores CO2-udledning i Danmark. Det opnår vi ved at beholde Sæbygård Skov. Men vi ser i høj grad også frem til i et godt samarbejde med brugerne at udvikle skovens rekreative værdier yderligere – bl.a. ved at øge artsrigdommen.

Læs ESG-rapporten 2020 her

Fakta

  • Nordjyske Bank er en del af Ringkjøbing Landbobank, og den samlede bank har over de senere år fokuseret på at nedbringe CO2-udledningen.
  • Ratingbureauerne, der vurderer virksomhedernes ESG-indsats, accepterer normalt ikke binding af CO2 ved skovdrift som fradrag i et dansk CO2-regnskab. Derfor har banken besluttet at supplere ejerskabet af skoven med køb af tredjepartscertificerede klimakreditter for 300 tons CO2 med bistand fra First Climate. Kreditterne følger ”Gold Standard”, som er baseret på en FN-standard. First Climate står som garant for, at CO2-besparelsen er reel.
  • 300 tons er mere end bankens samlede scope 1 og scope 2 CO2-udledning på et år, så med købet af klimakreditterne er banken med sikkerhed mindst CO2-neutral – også uden at medregne bindingen af CO2 i Sæbygård Skov.