Nordjyderne kom godt igennem coronaepidemiens første bølge

Vi har i dag offentliggjort vores regnskab for 3. kvartal 2020. Regnskabet viser, at både privat- og erhvervskunder er kommet godt igennem coronakrisens første bølge. Nu ser vi imidlertid ind i en forventelig længerevarende 2. bølge og har derfor øget vores reserve til dækning af coronarelaterede nedskrivninger m.m. til 541 millioner kroner.

Vi har i dag offentliggjort vores regnskab for 3. kvartal 2020. Vi nedjusterede i marts 2020 vores samlede forventninger til året på grund af coronakrisen og har i årets tre første kvartaler opbygget reserver til at håndtere nedskrivninger forårsaget af krisen. Vores basisindtægter er dog endnu ikke blevet negativt påvirket af krisen, og derfor har vi opjusteret forventningerne til både basisresultat og resultatet før skat:

- Efter afslutning af 3. kvartal kan vi konkludere, at coronaepidemiens første bølge ikke har haft den store negative effekt på vores kunders økonomi, som vi frygtede. Det gælder både private kunder og erhvervskunder, og selv de hårdest trængte brancher har generelt formået at indhente meget af det tabte i løbet af sommeren og 3. kvartal. Det gavner selvsagt bankens økonomi, og personligt er jeg meget glad for, at vi som land og landsdel i den grad har formået at begrænse krisens skadelige virkninger på kundernes økonomi
, pointerer vores bankdirektør Claus Andersen.

Vi har efter 3. kvartal øget vores basisindtjening til 1.613 millioner kroner mod 1.586 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Claus Andersen skyldes det blandt andet et fortsat højt aktivitetsniveau på bolig- og ejendomsmarkedet:

- Det er positivt at se, at både vores nordjyske privatkunder og erhvervskunder generelt befinder sig i en god økonomisk situation. Opsparingskvoten har som bekendt været stigende i en længere årrække, og derfor har nordjyderne haft et historisk stærkt udgangspunkt, da coronakrisen startede. Hertil kommer hjælpepakker og udbetaling af feriepenge, og vi ser en sund fordeling mellem nordjydernes opsparing og forbrug, fortsætter han.

Udover stigende indtægter har vi også formået at reducere udgifterne fra 593 millioner kroner til 576 millioner kroner blandt andet som følge af fortsat hjemtagelse af synergieffekter fra fusionen mellem de to banker i 2018. Det betyder, at vores basisresultat før nedskrivninger lander på rekordhøje 1.037 millioner kroner mod 993 millioner kroner for samme periode året før:

- Vi er meget tilfredse med, at bankens basisresultat fortsat udvikler sig positivt. Det understreger det store potentiale, der er blevet indfriet i forbindelse med fusionen, og vi står derfor ekstremt godt rustet blandt andet til coronaepidemiens 2. bølge, der som bekendt er startet her i 4. kvartal, fortsætter han.

Claus Andersen siger supplerende, at hovedfokus derfor mere end nogensinde ligger på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere og samtidig at have sikre arbejdsforhold for medarbejderne. Vi har støttet vores leverandører, foreningslivet og lokalsamfundene dels ved at betale regninger før forfald og dels ved at tilbyde sponsorerede foreninger fremrykning af betaling af sponsorater. Endvidere har vi haft indrykket helsidesannoncer i lokale dagblade og ugeaviser for derigennem at støtte op om medierne. Vores erhvervsrådgivere har også arbejdet på højtryk med at kontakte og hjælpe kunderne og følge op på deres situation. Herudover har vi tilbudt privatkunder gebyrfri bevilling af henstand med ydelser på lån.

2. bølge bliver afgørende

For at stå endnu bedre rustet til 2. bølge af epidemien har vi også endnu engang valgt at forhøje det ledelsesmæssige skøn til coronarelaterede nedskrivninger m.m. til 541 millioner kroner. Nedskrivningerne belaster regnskabet med 185 millioner kroner, og basisresultatet falder derfor til 852 millioner kroner mod 918 millioner kroner året før.

Resultat før skat lander efter 3. kvartal på 817 millioner kroner mod 960 millioner kroner året før. Det skyldes udover de stigende nedskrivninger også et kraftigt fald i beholdningsresultatet fra 53 millioner kroner i samme periode sidste år til -24 millioner kroner i år blandt andet på grund af efterveerne fra foråret, hvor obligationskurserne faldt og renten steg.

Årets sidste kvartal er startet lige så usikkert som 1. kvartal sluttede. Coronaepidemiens 2. bølge er i fuld gang, og både dens længde og dybde bliver afgørende for, hvordan de nordjyske privat- og erhvervskunders økonomi udvikler sig:

- Vi forventer en del udfordringer både her i 4. kvartal 2020 og ikke mindst i 1. kvartal 2021. Aktuelt er det minkfarmerne, der er hårdest ramt, men også andre brancher vil tabe på restriktionerne. Derfor bliver længden og dybden af 2. bølge helt afgørende for både vores private kunder og erhvervskunder, og vi har også endnu til gode at se, hvor omfattende de nye hjælpepakker fra Folketinget bliver, forklarer Claus Andersen.

Han siger dog supplerende, at han er forsigtig optimist, og at håndteringen af 1. bølge viste, at vi både kunne reagere hurtigt og stå sammen. Vores opjustering, der blev udmeldt den 6. oktober 2020, står derfor stadig ved magt. Her blev forventningerne til basisresultatet opjusteret til intervallet 1.000 - 1.150 millioner kroner, mens forventningerne til resultat før skat blev opjusteret til intervallet 950 - 1.150 millioner kroner.

Se video med John Fisker, der præsenterer regnskabet for 3. kvartal 2020