Næste generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling afholdes onsdag, den 3. marts 2021. Indkaldelse vil ske på et senere tidspunkt.

Under henvisning til selskabslovens § 90, stk. 3 oplyses det hermed, at fristen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne på den ordinære generalforsamling, der som anført afholdes onsdag den 3. marts 2021, var tirsdag den 19. januar 2021. Der kan altså ikke længere fremsættes krav om optagelse af emner på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling den 3. marts 2021 vil ske på et senere tidspunkt.