Næste generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling afholdes onsdag, den 2. marts 2022 kl. 14.00. Indkaldelse vil ske på et senere tidspunkt.

Det meget høje corona-smittetal samt de begrænsninger, myndighederne kræver ved store forsamlinger, medfører, at vi ikke finder det ordentligt og hensigtsmæssigt at samle så mange mennesker på et sted. Derfor bliver årets generalforsamling afholdt allerede klokken 14.00, og det bliver uden spisning.

Aktionærmøderne i Tarm, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring er desværre aflyst.

Under henvisning til selskabslovens § 90, stk. 3 oplyses det hermed, at fristen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne på den ordinære generalforsamling, der som anført afholdes onsdag den 2. marts 2022, var tirsdag den 18. januar 2022. Der kan altså ikke længere fremsættes krav om optagelse af emner på generalforsamlingen.

Nærmere indkaldelse til generalforsamling kommer efter offentliggørelse af bankens årsrapport den 2. februar 2022.

Seneste generalforsamling

Der blev senest afholdt ordinær generalforsamling den 3. marts 2021. Generalforsamlingen foregik digitalt.

Diverse materialer fra generalforsamlingen:

Som aktionær har du her mulighed for at finde bekræftelse på, at dine stemmer har talt med til generalforsamlingen, hvis du har afgivet dine stemmer elektronisk.

Ringkjøbing Landbobanks ordinære generalforsamling den 3. marts 2021