Formuepleje: Pleje af pensions-, frie og virksomhedsmidler

En formueplejeaftale styrker dit afkast ved mere langsigtet investering

OBS! Formuepleje er en plejeordning alene i Ringkjøbing Landbobank. I Nordjyske Bank hedder det tilsvarende produkt Profil Pleje og på baggrund af fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank konverteres Profil Pleje den 18. marts 2019 til Formuepleje. Se mere om Profil Pleje her.

Om Formuepleje

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen. Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt. Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing.

Vi overvåger løbende din formue, balancerer din portefølje mellem aktier og obligationer  og geninvesterer udbytter -  kort sagt vi holder øje med det hele.

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?

En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti, frie midler og midler som er omfattet af virksomhedsordningen.

Hvad går aftalen ud på?

Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.

Få overblik!

Med formuepleje får du en personlig ordning med fuld gennemsigtighed og overblik. Ordningen er specielt velegnet, hvis der er en længere årrække frem til det forventede udbetalingstidspunkt.

Formuepleje snapshot

Nuværende porteføljer og disses historiske afkast

I samarbejde med Morningstar™ bringes nedenfor en afkastanalyse, en såkaldt snapshot-analyse, af de nuværende porteføljer i bankens tre formueplejeprodukter, Pensionsformuepleje, Fri Formuepleje og Fri Formuepleje VSO. Som det ligger i navnet, så viser snapshot-analyserne et øjebliksbillede af de aktuelle porteføljer. Det vil sige, at afkastet opgøres ud fra en forudsætning om, at porteføljesammensætningen ikke har været ændret over tid, hvilket betyder, at der ikke tages hensyn til de omlægninger, som banken har gennemført, som en del af den aktive porteføljeforvaltning.

Snapshot analyserne er desuden udarbejdet ud fra en forudsætning om en månedlig rebalancering, og de giver bl.a. et overblik over hvilket fremadrettet afkastinterval, man kan forvente, og i den branchemæssige og geografiske sammensætning af porteføljerne. Det bemærkes, at banken ikke rebalancerer porteføljerne månedligt, men kun ved vurderet behov herfor.

Ansvarsfraskrivelse

Snapshot analyserne leveres af en ekstern leverandør og bringes derfor uden ansvar for banken.

Pensionsformuepleje

Tab 1

Pensionsformuepleje

Snapshot analyser på Pensionsformuepleje:

Kort horisont Mellem horisont Lang horisont
Lav risiko Download pdf lav-kort Download pdf lav-mellem Download pdf lav-lang
Middel risiko Download pdf middel-kort Download pdf middel-mellem Download pdf middel-lang
Høj risiko Download pdf høj-kort Download pdf høj-mellem Download pdf høj-lang

Fri Formuepleje

Tab 1

Fri Formuepleje

Snapshot analyser på Fri Formuepleje:

Kort horisont Mellem horisont Lang horisont
Lav risiko Download pdf lav-kort Download pdf lav-mellem Download pdf lav-lang
Middel risiko Download pdf middel-kort Download pdf middel-mellem Download pdf middel-lang
Høj risiko Download pdf høj-kort Download pdf høj-mellem Download pdf høj-lang

Virksomhedsskatteordning

Tab 1

Virksomhedsskatteordning

Snapshot analyser på Virksomhedsskatteordning:

Kort horisont Mellem horisont Lang horisont
Lav risiko Download pdf lav-kort Download pdf lav-mellem Download pdf lav-lang
Middel risiko Download pdf middel-kort Download pdf middel-mellem Download pdf middel-lang
Høj risiko Download pdf høj-kort Download pdf høj-mellem Download pdf høj-lang