Profil Pleje - Frie midler

- vi investerer og plejer din opsparing

Det kræver ikke noget af dig, vores investeringseksperter passer og overvåger dine investeringer.

Vi tager udgangspunkt i din ønskede risiko og investeringshorisont, som du skal have afdækket sammen med din rådgiver.

Med Profil Pleje - Frie midler får du dit eget værdipapirdepot, hvor der investeres i udvalgte investeringsforeninger. Dermed er der adgang til et meget bredt udbud af investeringer.
Vi foretager investeringer og omlægninger, og vi sikrer dig en professionel pleje af dine investeringer.

Du vil løbende modtage information om investeringerne både fra banken og fra investeringsforeningerne, så du har god mulighed for at følge med i udviklingen.

Afkastet af investeringen beskattes som tilsvarende investeringer i frie midler, og vi foretager indberetninger til Skat efter de gældende regler. Du skal dog selv stå for opgørelsen af skatten.

Profil Pleje - historisk afkast

Fordeling af Profil Pleje - frie midler
 

 

Dine fordele

  • Investeringen tilpasses løbende din investeringsprofil
  • Automatisk investering af indestående på konto
  • Adgang til et bredt udbud af investeringsforeninger
  • Overblik i Netbank - og afkastopgørelser 2 gange årligt
  • Professionel pleje
  • Mulighed for bedre afkast end ved kontant placering
  • Information fra investeringsforeningerne
  • Automatisk rebalancering