Investeringsforeninger

Hvad er forskellen mellem aktier, obligationer og investeringsforeninger:

Investeringsforeninger

En investeringsforening er en medlemsejet forening. Foreningen investerer i aktier og obligationer for medlemmernes indskudte midler. Det er målet at investeringsforeningen skal sikre gode afkast og risikospredning til medlemmerne.

Fordele ved Investeringsforening

  • Du er fri for selv at skulle overvåge og tilpasse dine investeringer
  • Du har sikkerhed for at dine investeringer varetages af eksperter
  • Du minimerer din risiko, fordi investeringerne spredes på mange værdipapirer
  • Du får adgang til investeringer over hele verden
  • Du kan til enhver tid sælge dine investeringsbeviser
  • Du slipper for at betale købsomkostninger på mange papirer
  • Din investering overvåges af Finanstilsynet
  • Dine beviser bliver opbevaret gratis i depot

Nordjyske Bank har samarbejdsaftaler med følgende foreninger:

og banken modtager provision fra disse.

Aktier

Ved køb af aktier bliver man medejer af en virksomhed. Afkastet på aktier er en kombination af aktieudbytte og kursgevinst/-tab.
Udviklingen i kursen på aktien er dels afhængig af de generelle udsving på aktiemarkedet og dels af udviklingen i regnskabstallene mv. i det enkelte selskab.
De langsigtede afkastmuligheder på aktier anses for at være bedre end afkastmulighederne på obligationer, men risikoen for kurstab er også højere. 

Obligationer

Normalt forventes at det højeste afkast opnås på obligationer med lang løbetid. Det skal samtidigt nævnes at risikoen er tilsvarende større på grund af mulighed for større kursudsving. Opgørelsen af afkastet på obligationer udgøres af kuponrenten og kursgevinst/-tab.