Kvalitetsforbedrende services

Banken leverer en række kvalitetsforbedrende services til gavn for kunder, der investerer i investeringsforeninger. Investeringerne kan ske enten via rådgivningsaftaler, ved ad hoc rådgivning eller ved excecution only. Til delvis dækning af omkostninger ved levering af ydelserne, modtager og beholder banken formidlingsprovision fra investeringsforeningerne. Banken er forpligtet til at indberette den modtagne provision til Finanstilsynet i henhold til de gældende regler.

Omfanget af tilbuddet af de kvalitetsforbedrende services afhænger af omfanget af den modtagne formidlingsprovision, genereret fra den enkelte kunde.

En større formidlingsprovision giver adgang til flere kvalitetsforbedrende services. Vi kategoriserer derfor vores kunder i forhold til summen af kunders formue i provisionsbetalende investeringsforeninger, jf. nedenstående tabel. 

Kategori Formue i samarbejdende foreninger
Fra Til
A kr. 1 kr. 2.000.000  
B kr. 2.000.000 kr. 4.000.000
C kr. 4.000.000 kr. 10.000.000
D kr. 10.000.000 kr. 25.000.000
E over kr. 25.000.000

Kunder i kategori A har mulighed for et gratis årligt investeringsmøde med sin personlige rådgiver, hvor der sker udarbejdelse eller justering af individuel investeringsprofil, samt en drøftelse af udviklingen. Kunderne i denne kategori har også fri løbende adgang til at stille sin rådgiver ad hoc spørgsmål om investering. Hertil kan kunderne i kategori A vælge at modtage et kvartalskommentar, udarbejdet af en af bankens samarbejdspartnere. Endvidere inviterer banken til årlige gå-hjem-møder, med deltagelse af bankens samarbejdspartnere. Slutteligt har disse kunder mulighed for gratis at modtage kvartalsvis afkastrapportering.

Kunder i kategori B har samme muligheder som kategori A. Endvidere har de mulighed for halvårlige investeringsmøder med sin rådgiver. Kunder i denne kategori vil også blevet inviteret til et årligt investeringsarrangement med deltagelse af eksperter.

Kunder i kategori C har samme muligheder som kategori B, men har også adgang til helårlige investeringsmøder med en formue- eller investeringsspecialist, samt adgang til månedlig opfølgning via mail, telefon el. lign. Desuden har disse kunder mulighed for en gratis Private Banking-aftale.

Kunder i kategori D har samme muligheder som kategori C, men har også mulighed for kvartalsvise investeringsmøder med formue- eller investeringsspecialist og fri adgang til opfølgning via mail, telefon el. lign.

Kunder i kategori E har samme muligheder som kategori D, men har også mulighed for gratis at modtage daglige markedskommentarer, samt ugekommentarer. Hertil kommer muligheden for 6-12 temaartikler pr. år.