Nye regler for investorbeskyttelse træder i kraft 3. januar 2018

Den 3. januar 2018 træder der nye EU-regler i kraft, som blandt andet har til formål at øge beskyttelsen af kunder i forbindelse med investeringer i værdipapirer. Reglerne skal blandt andet sikre en større gennemsigtighed i forhold til de investeringsydelser, bankerne leverer til kunderne.

I Nordjyske Bank er det naturligvis vigtigt for os, at vore kunder kan føle sig trygge ved, at vi lever op til reglerne om og kravene til investorbeskyttelse, samtidig med at de har adgang til professionelle investeringsløsninger.

Det betyder blandt andet, at vi fra 2018 vil levere:

  • Kvartalsvis beholdningsoversigt over værdipapirer
  • Kvartalsvis afkastrapport ved porteføljepleje (Profil Pleje)
  • Rådgivningsreferat i forbindelse med investeringsrådgivning
  • Information til kunder, der oplever 10% tab siden seneste afkastrapport i Profil Pleje eller 10% tab ved investering i derivater og gearede produkter
  • Udvidede oplysninger om omkostninger herunder provision

Desuden bliver vi forpligtet til at optage visse telefonsamtaler og registrere anden kommunikation vedrørende investering og gemme dem i mindst 5 år.

Se de opdaterede regler og vilkår her:

Depotregler

Investering i værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer

Oversigt over samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Politik for ordreudførelse

Politik for håndtering af interessekonflikter

Best execution rapport