Generalforsamling

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 17.00 i

Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn - med transmission til - Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg
Aktionærerne kan frit vælge, hvilket af stederne der ønskes adgangskort til, ligesom aktionærerne har samme rettigheder og muligheder begge steder.

Bestilling af adgangskort

Bestilling kan ske herunder via InvestorPortalen til og med fredag den 2. marts 2018 kl. 23.59 ved brug af NemID.

Adgangskortet kan udstedes enten som:

  1. elektroniske adgangskort,  der skal medbringes på generalforsamlingen på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling skal du registrere din email i InvestorPortalen, eller
  2. fysisk adgangskort, som fremsendes pr. post. Det anbefales at bestille adgangskortet i god tid, således det kan ankomme rettidigt som almindeligt brev.

Denne fremgangsmåde skal følges for hver enkelt aktionær i en husstand, der ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Ønsker du at have en ledsager med til generalforsamlingen, som ikke er aktionær, markerer du dette i ”Jeg ønsker at deltage med ledsager” og skriver efterfølgende ledsagerens navn.

Bestil elektronisk – og vælg tilmelding

De indtastede oplysninger anvendes alene til at identificere dig overfor VP INVESTOR SERVICES, hvorfra du vil modtage dit adgangskort. Stemmesedlen udleveres først ved indgangen til generalforsamlingen.

Adgangskortet kan endvidere bestilles ved aflevering af tilmeldingsblanket i en af bankens afdelinger senest den 2. marts 2018 kl. 16.00.

Udskriv tilmeldingsblanket

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren f.eks. er forhindret i at deltage. Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske herunder via InvestorPortalen ved brug af NemID.

Fuldmagter skal afgives inden fredag den 2. marts 2018 kl. 23.59, mens brevstemmer skal afgives inden mandag den 5. marts 2018 kl. 16.00.

Afgiv elektronisk fuldmagt eller brevstemme – og vælg Fuldmagt/Brevstemme

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan endvidere ske ved aflevering af fuldmagts- eller brevstemmeblanket i bankens afdelinger.

Udskriv fuldmagts- eller brevstemmeblanket

Fuldmagter skal afgives inden fredag den 2. marts 2018 kl. 23.59, mens brevstemmer skal afgives inden mandag den 5. marts 2018 kl. 16.00. Blanketten kan indenfor tidsfristerne tillige fremsendes til banken pr. e-mail til generalforsamling@nordjyskebank.dk

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Det maksimale antal stemmerettigheder i Nordjyske Bank udgør 18.364.515 stk., og den samlede aktiekapital udgør 183.645.150 kr. fordelt på 18.364.515 stk. aktier a 10 kr. Hvert påbegyndt 100 kr. i samlet aktiebesiddelse giver 1 stemme. 1.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionærer kan afgive på egne vegne.

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen

Dagsordenen for generalforsamlingen og det fremlagte materiale under de enkelte dagsordenspunkter kan ses her.

Endvidere kan du her se Indkaldelse til generalforsamlingen her