Finansiering

Som Nordjyllands stærkeste og mest lokale bank har vi stor erfaring i rådgivning af finansieringsspørgsmål. Med et stort antal af lokale erhvervskunder i Nordjylland og med vores mange afdelinger spredt i det nordjyske samt en i København, er vi altid tæt på.

Anlægslån – til investering i produktionsanlæg m.v.

Skal virksomheden købe anlægsaktiver - grund, driftsmidler, maskiner, bygninger - handler det om anlægslån. Anlægslån finansierer ikke den daglige drift, hvor en erhvervskredit vil være den rigtige løsning.

Finansieringen kan være helt op til 100% af selve investeringen og renten kan både være fast eller variabel, og lånets løbetid vil tage udgangspunkt i den konkrete investering.


 

ErhvervsKredit

Den daglige drift finansieres over erhvervskreditten. Det er eksempelvis varekøb, tilgodehavender hos kunder og løbende omkostninger. Med udgangspunkt i virksomhedens behov og budgetter (sæsonudsving) fastlægges kredittens størrelse.

Vi indgår i en løbende dialog om erhvervskredittens rammer og kan dermed bedre rådgive virksomheden så finansiering altid er optimal for virksomheden.

Rente og sikkerhedsstillelse

Nordjyske Bank er konkurrencedygtig, når det gælder priser på erhvervsområdet. Vores priser afhænger af indtjenings- og kapitalforholdene i virksomheden. Det samme gør sig gældende, når det handler om sikkerhedsstillelsen, hvor vi også tager virksomhedens muligheder i fremtiden ind i vurderingen.