Lovpligtig registrering af LEI kode for virksomheder

Nye EU-regler for værdipapirhandel træder i kraft den 1. januar 2018. Efter denne dato vil det være obligatorisk for alle virksomheder, fonde m.m. (juridiske enheder) at have en LEI kode, såfremt de ønsker at handle værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Fra samme dato må pengeinstitutter kun gennemføre transaktionerne, hvis LEI koden er oplyst. Privatpersoner skal ikke have LEI kode.

Hvad er en LEI kode?

En LEI kode (Legal Entity Identifier) er en international kode på 20 karakterer, der entydigt identificerer en juridisk enhed, der handler på finansmarkederne i Danmark eller i udlandet.

Hvor kan man købe en LEI kode?

En LEI kode kan købes ved en bemyndiget LEI udsteder, der validerer de oplysninger, de modtager og udsteder LEI koden. Prisen er ca. 120 USD + moms for etablering og vedligeholdelse de første 12 måneder. Derefter opkræver udstederen et årligt gebyr på ca. 100 USD + moms.

Der findes en række godkendte udstedere af LEI koder blandt andet disse:

Se hele listen over bemyndigede LEI-udstedere her

Vi har god erfaring med Nordlei, der tilbyder registrering på dansk. Ved bestilling af en LEI-kode senest den 31. oktober 2017 og brug af kampagnekoden ”NordjyskeLEI” hos Nordlei, så vil 1. års betaling gælde for resten af 2017 og hele 2018.

Sådan bestilles en LEI-kode

  1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge
  2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar: E-mail adresse, juridisk navn for virksomhed, registreret adresse, hovedkontoradresse, virksomhedstype
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet
  6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail
  7. Send LEI koden til banken på e-mail til finanscentret@nordjyskebank.dk og oplys samtidig om din virksomheds/juridiske enheds CVR. nr.

Når vi har registreret LEI koden vil handel med værdipapirer kunne ske som tidligere. Handel i resten af 2017 kræver ingen LEI kode.

Vi anbefaler, at du har koden på plads i god tid, inden der skal handles første gang efter 2017, så handlerne kan gennemføres uden unødig udskydelse. Hvis den juridiske enhed allerede har en LEI kode, kan den selvfølgelig også anvendes hos os.

Du kan finde yderligere oplysninger på Finans Danmarks hjemmeside