Logo
Strategisk partnerskab med SEB

SEB og Ringkjøbing Landbobank indgår strategisk partnerskab inden for Private Banking

Nyt strategisk partnerskab mellem SEB og Ringkjøbing Landbobank skal styrke rådgivningen, produktudbuddet og investeringsmulighederne inden for Private Banking.

Private Banking-kunderne i SEB Danmark og Ringkjøbing Landbobank får nu adgang til et endnu stærkere samlet udbud af bankprodukter, rådgivning og investeringsmuligheder. Det får de gennem et nyt strategisk partnerskab, der skal kombinere de to bankers styrker og levere den bedste kundeoplevelse i markedet.

Som led i partnerskabet vil Ringkjøbing Landbobank fremover repræsentere SEB på Private Banking-området i Danmark og overtager således kundeforholdet til SEB’s danske Private Banking-kunder. Hermed får kunderne adgang til en bredere produktpalette med bl.a. realkredit, pension og alle de øvrige produkter, der dækker privatkunders daglige bankbehov, samtidig med at de kan fortsætte med deres eksisterende services i SEB.

Samtidig får Private Banking-kunder i Ringkjøbing Landbobank adgang til et omfattende udbud af research, analyser, nye investeringsmuligheder, international finansiering og et stort globalt netværk i SEB, der i dag er til stede i mere end 20 lande.

”Med aftalen får vi en stærk og kompetent international samarbejdspartner, som bygger på de samme værdier som os. SEB er kendt for særdeles stærke produkter og kompetencer inden for Private Banking. Det er et partnerskab på Private Banking-området, som vi er stolte over. Vi er overbevist om, at både SEB og Ringkjøbing Landbobanks kunder får stor glæde af de nye muligheder,” siger John Fisker, der er CEO i Ringkjøbing Landbobank.

Ringkjøbing Landbobank og SEB Danmark deler i høj grad de værdier, der er grundlæggende for at drive bank i Danmark – herunder troen på, at de nære og langvarige relationer er helt afgørende.

”Vi har valgt at indgå i et strategisk partnerskab med Ringkjøbing Landbobank, fordi det er en af Danmarks mest veldrevne og bedste banker ikke mindst inden for Private Banking-området. Det er en bank med samme tilgang til professionalisme og service over for kunderne, som vi står for i SEB, og på produktsiden er vi to utroligt komplementære banker. Vi mener i det hele taget, at vi har fundet et fremragende match, hvilket vore kunder vil få stort udbytte af,” siger Country Manager i SEB Danmark, Mark Luscombe.

Med partnerskabet opretter Ringkjøbing Landbobank en ny Private Banking-afdeling i København og flytter ind i Bernstorffsgade 50 – også kendt som SEB-huset, hvor SEB har sit danske domicil.

SEB's kundeforhold til de store virksomheder, de institutionelle kunder og kunderne i SEB Kort fortsætter som hidtil og berøres ikke af det nye partnerskab. Ligeledes vil kundeforholdet til Family Offices fortsat ligge i SEB-regi.

”Samtidig med at vi indgår et strategisk partnerskab vedrørende Private Banking med Ringkjøbing Landbobank opretter vi i SEB en helt ny afdeling for de allermest komplekse kunder i Private Wealth Managementsegmentet - de såkaldte Family Offices. Dette specielle kundesegment har ofte nogle ganske sofistikerede investerings- og finansieringsbehov, og med SEB’s store erfaring inden for institutionel asset management, corporate & investment banking og finansiel infrastruktur ser vi gode muligheder for vækst inden for dette kundesegment,” siger Country Manager i SEB Danmark, Mark Luscombe.

Den praktiske overførsel af Private Banking-kundeforholdene til Ringkjøbing Landbobank sker i løbet af 2. kvartal 2022.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • CEO John Fisker, Ringkjøbing Landbobank, 7624 9257

Fakta om SEB og Ringkjøbing Landbobank

SEB har med 25 år i Danmark stærke relationer til større virksomheder, finansielle institutioner og velhavende privatpersoner. I 2021 rangeres SEB som nummer 1 corporate bank og sustainability rådgiver i Danmark i Prosperas kundetilfredshedsundersøgelser. SEB blev grundlagt af familien Wallenberg i 1856 i Stockholm og er i dag til stede i mere end 20 lande og blandt de førende corporate og investment banker i såvel Norden som Danmark.

Ringkjøbing Landbobank har gennem de seneste 25 år specialiseret sig i at servicere velhavende kunder, og banken har i dag store Private Banking afdelinger i Ringkøbing, Holte, Aarhus, Aalborg, Vejle og Herning. Banken er rated af det internationale ratingbureau Moody’s Investors Service. Bankens rating for langsigtede indlån er Aa3, som er den højeste blandt de danske banker, og på niveau med SEB.


img

Foto fra venstre mod højre:

  • William Paus, Executive Vice President and Head of Private Wealth Management & Family Office Division, SEB
  • John Fisker, CEO, Ringkjøbing Landbobank
  • Mark Luscombe, Country Manager i SEB Danmark
  • Johan Torgeby, president and CEO, SEB
Strategisk partnerskab med SEB

Mere information

Her finder du mere information om de to banker samt om Private Banking

SEB-huset

Ringkjøbing Landbobank

SEB Danmark